Subsidie nieuws

Betaal minder belasting: benut energie-investeringsaftrek 09-12-2018 Naast de kleinschaligheidsinvesteringensaftrek kunt u ook recht hebben op energie-investeringsaftrek (EIA) als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen.
Subsidieregeling investeringen waterkwaliteit Brabant geopend 06-12-2018 Vanaf 17 december 2018 tot 11 februari 2019 is het in de provincie Noord-Brabant mogelijk subsidie aan te vragen voor investeringen ter verbetering van de waterkwaliteit en beter bodembeheer. Het beschikbare budget is ongeveer € 2.150.000.
Subsidie Jonge Landbouwers 2018 06-12-2018 Vanaf 3 december (in Noord-Brabant 6 december) tot en met 8 februari 17.00 uur is het weer mogelijk POP3-subsidie Jonge landbouwers aan te vragen.
Subsidie Jonge Landbouwers Brabant opent op 6 december 01-12-2018 De subsidieregeling Jonge Landbouwers is in de meeste provincies opengesteld van 3 december tot 8 februari. Brabant publiceert pas op 5 december de voorwaarden en stelt de subsidie een dag later open.
Bezoek ons op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen 25-11-2018 Van 27 tot 29 november worden in de evenementenhal in Gorinchem de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen georganiseerd.
Budget asbestsubsidie definitief op 02-11-2018 Het is niet langer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbestdaken. Het totale budget is inmiddels benut.
Ook dit jaar weer subsidie Jonge Landbouwers 27-10-2018 De subsidieregeling Jonge Landbouwers 2018 zal ook dit jaar weer door de provincies worden opengesteld. De openstellingsperiode loopt van 3 december 2018 t/m 8 februari 2019.
Benut het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor werkgevers 22-10-2018 Verdient een of meerdere van uw medewerkers die u sociaal verzekerd heeft tussen de 100% en 125% van het minimumloon en heeft deze minimaal 1.248 uur in het kalenderjaar voor u gewerkt?
Subsidiepot asbestsanering voor 90% leeg 17-10-2018 De subsidieregeling verwijdering asbestdaken is populair. Van de 75 miljoen euro die de overheid beschikbaar heeft gesteld, is nog minder dan 10% beschikbaar. Het is niet ondenkbaar dat eind 2018 de subsidiepot leeg is.
Subsidie taalcursus Nederlands voor uw werknemers 11-10-2018 Tot 15 oktober is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een taalcursus Nederlands voor uw werknemers.
Opnieuw extra subsidiebudget voor asbestverwijdering 31-07-2018 Er wordt veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Via de regeling kunt u 4,50 euro per m² terugvragen als u een asbest dak verwijdert.
Aftrekpercentage EIA in 2019 naar 45 procent 17-07-2018 De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2018 nog 54.5%. Het kabinet wil dit percentage in 2019 gaan verlagen naar 45%.
SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld 14-07-2018 De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.
Verlaging subsidie zonneparken 06-07-2018 Wilt u in de toekomst een zonne- of windpark (laten) aanleggen? Dan kunt u meedingen naar subsidiebudget in de SDE+.
Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren? 27-06-2018 Met ingang van 1 januari 2018 is de subsidieregeling praktijkleren uitgebreid. Vanaf dit jaar kan de subsidie ook van toepassing zijn als u een leerwerkplaats aanbiedt voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).
Subsidie voor kalverhouders 25-06-2018 Op 11 juni is een regeling gepubliceerd waarmee kalverhouders subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die de ammoniakemissie van kalverstallen reduceren.
POP3-subsidie investeringen Zeeland 14-06-2018 Tot en met 13 juli 2018 (17:00 uur) is het nog mogelijk om de subsidie “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen” bij de provincie Zeeland aan te vragen.
POP3-subsidie investeringen Brabant 14-06-2018 Van 4 juni 2018 t/m 16 juli 2018 (17:00 uur) is de subsidie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit’ is opengesteld .
Wacht niet te lang met asbestverwijdering 26-05-2018 Heeft u plannen om dit jaar of komend jaar uw asbest te verwijderen? Dan kunt u, zolang het budget niet uitgeput is, nog gebruik maken van de subsidieregeling verwijdering asbestdaken, waarbij u 4,50 euro per m² aan subsidiebedrag kunt krijgen.
Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid personeel 24-05-2018 Eind juni opent een Europese subsidieregeling met het doel om werknemers langer en productief aan het werk te houden.
Actualisering Regeling groenprojecten 18-05-2018 Investeert u in ontwikkelingen binnen de milieutechnologie of in duurzame en innovatieve (bouw)projecten? Dan is de Regeling groenprojecten mogelijk iets voor u.
Subsidie verplaatsing van landbouwbedrijven 12-05-2018 Als uw landbouwbedrijf met landbouwgrond is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurwerk Brabant (NNB), kunt u van 1 oktober 2018 tot 14 januari 2019 subsidie aanvragen voor verplaatsing.
Gecombineerde opgave 2018 10-05-2018 Uw gecombineerde opgave kunt u invullen tot en met 15 mei 2018. Van 16 mei tot en met 11 juni 2018 is de kortingsperiode.
Bent u al benaderd voor zonneweiden? En dan? 19-04-2018 De laatste tijd zijn er verschillende landbouwers benaderd met de vraag of er interesse bestaat om een zonneweide op landbouwgrond te (laten) plaatsen. Meestal worden er optieovereenkomsten aangeboden voor de latere vestiging van een opstalrecht voor een zonneweide. In dergelijke overeenkomsten is opgenomen dat u een periodieke vergoeding zal ontvangen.
Compensatie zwangere ondernemers en meewerkende echtgenoten 31-03-2018 Eerder hebben wij u al bericht dat er een compensatieregeling komt voor vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008.
School of stage? Vraag aanvullende reiskostenvergoeding aan 15-03-2018 Loopt u of uw kind stage of volgt hij of zij een opleiding en is het minstens 12 dagen per maand niet mogelijk tijdig het school, stage of thuisadres te bereiken?
POP3 subsidies Noord-Brabant 06-03-2018 De provincie Brabant stelt met ingang van 5 maart een subsidie open voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.
Openstelling subsidieregeling innovatie en modernisering 21-02-2018 In maart opent de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’.
Subsidie voor schoon erf 07-02-2018 Investeringen die erfafspoeling bij akkerbouw en veehouderijbedrijven tegengaan komen voor een aantal regelingen in aanmerkingen.
Subsidie voor investeringen in watermanagement 02-02-2018 De provincie Noord-Brabant heeft samen met ZLTO een stimuleringsregeling opgezet om ondernemers te helpen maatregelen uit te voeren op hun bedrijf die een positieve werking hebben op de grondwaterstand.
Subsidieregeling ISDE ook in 2018 open 21-01-2018 Investeert u in 2018 als particulier of zakelijke gebruiker in een zonneboiler, biomassaketel, pelletkachel of een warmtepomp? Dan kunt u hier ook in 2018 nog subsidie op aanvragen.
Wijzigingen in de EIA en MIA/VAMIL 2018 28-12-2017 De energielijst en milieulijst 2018 zijn gepubliceerd. Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen waar fiscaal voordeel mee te behalen valt, zoals extra investeringsaftrek en/of vrije afschrijving.
Plan uw investeringen en de betaaldatum 15-12-2017 In veel gevallen kan het lonen om nu nog te investeren en een gedeelte van de investering nog dit kalenderjaar aan te betalen.
Asbestsubsidie 2017 op, aanvragen blijft mogelijk 01-12-2017 Het budget voor de landelijke Subsidie Verwijdering Asbestdaken voor het jaar 2017 is op. Via deze regeling ontvangen eigenaren die hun asbesthoudende dak vervangen 4,50 euro per m² aan subsidie.
Ontmoet Van Oers Agro op de Rundvee- en Mechanisatievakdagen 23-11-2017 Ook dit jaar ontvangen wij u graag op de grootste vakbeurs voor de rundveehouderij en mechanisatie in Gorinchem.
Allemaal naar de emissieloze auto? 12-11-2017 Als het aan ons nieuwe kabinet ligt, zullen uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn.
Subsidieregeling Jonge Landbouwers open in december 10-11-2017 Vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunt u weer een aanvraag indienen voor de Subsidie Jonge Landbouwers.
Scholingssubsidies dierhouderij 03-11-2017 Werknemers in de sector dierhouderij kunnen via scholingsvouchers budget krijgen van maximaal 1.500 euro.
Subsidie Jonge landbouwers versoepeld 25-09-2017 In december opent de derde ronde van de subsidieregeling Jonge Landbouwers. Het NAJK heeft input gegeven om de regeling interessanter te maken voor de doelgroep.
Stopsubsidie varkenshouderij 14-09-2017 Via het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland B.V. (OBV) kunnen varkenshouders een financiële vergoeding aanvragen om verantwoord te kunnen stoppen met hun varkenshouderij op locaties met weinig ontwikkelingsperspectief.
Subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw 2017 09-09-2017 Als u een glastuinbouwbedrijf heeft en u wilt investeren in energiebesparende maatregelen, kunt u in aanmerking voor de subsidie voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (EHG).
ZEZ-uitkering ook in periode 2004-2008 09-08-2017 Vrouwen die als zelfstandige werken, komen in aanmerking voor een bevallingsuitkering via het UWV van maximaal 16 weken. Deze regeling ging in juni 2008 van start en verving de oudere regeling die in 2004 werd uitgefaseerd.
Ook kleine daken komen nu in aanmerking voor asbestsubsidie 30-07-2017 De subsidieregeling verwijdering asbestdaken is versoepeld. Ook daken die kleiner zijn dan 35 m² komen nu in aanmerking.
Verlaging energie-investeringsaftrek (EIA) met terugwerkende kracht 13-07-2017 De EIA is een fiscale aftrekregeling en geldt voor energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden een aantal voorwaarden.
Rentekorting voor duurzame bedrijfsvoering 20-05-2017 Bent u in het bezit van een duurzaamheidskeurmerk en vraagt u een zakelijke lening aan? Dan komt u in aanmerking voor een korting op de rente die de bank bij u in rekening brengt.
Nog steeds budget voor asbestsubsidie 18-05-2017 Uiterlijk in 2024 moet overal in Nederland het asbest zijn verwijderd. Om dit te bewerkstelligen is er een subsidiebudget vastgesteld, waarbij ondernemers bij verwijdering van een asbestdak 4,50 euro per meter gesubsidieerd krijgen. Een combinatie met zonnepanelen is niet (meer) nodig.
Subsidiepot energiebesparing eigen huis bijna leeg 19-04-2017 Huiseigenaren kunnen subsidie krijgen als er minimaal twee energiebesparende maatregelen aan hun huis worden uitgevoerd.
Sectorupdate aardbeienteelt 05-03-2017 Op dinsdagavond 21 maart praten we aardbeientelers in kleine setting bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lonen, fiscaliteit, subsidies en sectorcijfers.
Machines in de MIA 25-02-2017 De lijst met mobiele machines die op basis van geluidseisen voldoen aan de voorwaarden van de milieulijst is onlangs weer bijgewerkt.
Subsidie voor deelname kwaliteitsregeling kalversector 16-02-2017 Kalverhouders die deelnemen aan een erkende vrijwillige kwaliteitsregeling kunnen vanaf 1 maart subsidie aanvragen.
Nog steeds subsidie mogelijk voor asbestverwijdering 14-02-2017 Ook dit jaar is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het verwijderen van asbest.
MIA/VAMIL op verjagingsapparatuur voor vogels 29-01-2017 Heeft u overlast van vogels of vleermuizen en wilt u deze door middel van laserlicht verjagen? De milieulijst biedt dan mogelijk fiscaal voordeel.
Openstelling innovatiesubsidie landbouwbedrijven 16-01-2017 Op 23 januari opent de subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’.
ISDE open: subsidie voor ondernemers en particulieren 09-01-2017 Heeft u plannen om te investeren in de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel, dan kunt u naast energie-investeringsaftrek ook ISDE aanvragen.
Milieulijst 2017: Los GPS-systeem vervallen 29-12-2016 Vanochtend is de Milieulijst 2017 gepubliceerd. Op deze lijst staan de investeringen genoemd die fiscaal voordeel opleveren. Dat kan vrije afschrijving en/of milieu-investeringsaftrek zijn.
Energielijst 2017: percentage EIA verlaagd 29-12-2016 De energielijst is ten opzichte van 2016 nauwelijks gewijzigd. Het grootste verschil betreft het tarief. Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen kenden in 2016 nog een EIA van 58%, in 2017 is dit verlaagd naar 55,5%.
Benut de MIA, EIA en VAMIL nog in 2016 17-12-2016 Op investeringen waarbij milieuwinst of energiebesparing te behalen zijn kunt u mogelijk fiscaal voordeel behalen.
Zuiveringsplicht glastuinbouw: investeer nog dit jaar 14-12-2016 Per 1 januari 2018 hebben eigenaren van kassen waarbij het drainwater of spoelwater wordt geloosd te maken met een zuiveringsverplichting voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
Openstelling Regeling Jonge Landbouwers 26-11-2016 Met ingang van 1 december 2016 wordt de Regeling Jonge Landbouwers weer geopend. Doelstelling van deze regeling is dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven.
Tot 2.000 euro subsidie op werknemer met laag inkomen 16-11-2016 In 2017 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Bedrijven die werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen ontvangen hiervoor een bijdrage.
Ziektekostenverzekering via de gemeente? 04-11-2016 Mensen met een lager inkomen kunnen in aanmerking komen voor een goedkopere ziektekostenverzekering. Dit geldt ook voor ondernemers.
Landelijke subsidie voor verwijderen asbestdaken voor 2016 uitgeput 24-10-2016 In het begin van dit jaar is de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbest daken geopend, waarin 4,50 euro per m² wordt verstrekt.
Subsidie energiebesparing eigen huis geopend 01-10-2016 Bent u in het bezit van een eigen huis en heeft u verbouwingsplannen dan kan de regeling ‘subsidieregeling energiebesparing eigen huis’ voor u interessant zijn.
Fiscaal voordeel op peilgestuurde drainage 11-09-2016 Als u drainage aanlegt en het drainagesysteem aansluit op een verzamelput met verstelbare overstort of een sloot met een regelbare stuw, dan kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.
Laatste kans subsidie praktijkleren 07-09-2016 De aanvraagperiode voor de subsidieregeling praktijkleren sluit op 15 september.
Tegemoetkoming in kosten Tractorrijbewijs 21-08-2016 Sinds 1 juli 2015 is het Tractorrijbewijs verplicht. Een jaar lang konden de oude trekkercertificaten worden omgezet in een T-rijbewijs, maar die periode is nu voorbij.
MIA VAMIL op veegmachine voor veehouder 12-08-2016 Veehouders die investeren in het tegengaan van verontreiniging door erfafspoelwater worden hiervoor fiscaal vriendelijk beloond.
EIA op isolatie bestaande gebouwen 02-07-2016 Bent u van plan om uw vloer, dak of de wanden van uw schuur, loods of stal te isoleren, overweeg dan om isolatiemateriaal te gebruiken dat in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek.
Subsidieregeling praktijkleren opent 05-06-2016 Werkgevers die kosten maken voor de begeleiding van een leerling komen in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren. Via deze regeling wordt maximaal 2.700 euro per studiejaar vergoed.
Subsidie energiebesparing glastuinbouw opent op 1 juli 11-05-2016 Glastuinders kunnen per 1 juli 2016 subsidie aanvragen op energiebesparende investeringen. P
Factuureisen landelijke asbestsubsidie vereenvoudigd 27-04-2016 De Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken (SVA) geeft de mogelijkheid tot 4,50 euro subsidie per m² asbestdak dat u vervangt.
Budget provinciale asbestsubsidie op, landelijk nog wel beschikbaar 14-04-2016 De subsidieregeling “asbest eraf, zonnepanelen erop” is in de provincies Noord-Brabant en Zeeland uitgeput.
Milieu-investeringsaftrek op machines 27-03-2016 Met ingang van dit jaar is er geen VAMIL (vrije afschrijving) meer mogelijk op (landbouw)machines.
LAVS-nummer nodig bij subsidie verwijdering asbestdaken 23-03-2016 Heeft u in 2016 meer dan 35 m² asbestdak laten verwijderen, dan heeft u nog zes maanden de tijd om de landelijke subsidie van 4,50 euro per m² aan te vragen.
Subsidie Jonge Landbouwers geopend - regel tijdig DigiD 08-03-2016 Op 1 maart is de subsidieregeling Jonge Landbouwers geopend. Een versoberde regeling, die voor sommige ondernemers nog wel kansen biedt.
Update subsidie Jonge Landbouwers 26-02-2016 Tijdens de informatie-avond van het ZLTO/BAJK is iets meer duidelijk geworden over de op 1 maart opengestelde subsidieregeling Jonge Landbouwers (JoLa). De provincie en Stimulus (uitvoerende partij) hebben voor zover mogelijk antwoord gegeven op de vele onduidelijkheden over de regeling die op het punt van openen staat. RVO geeft tot op heden erg weinig informatie.
Vergoeding trekkerrijbewijs voor aankomend loonwerkers 10-02-2016 Leerlingen die de loonwerkopleiding volgen, moeten verplicht hun T-rijbewijs halen. Het rijbewijs is verplicht vanaf 1 juli 2015 en kost tussen de 1.400 en 1.800 euro.
Meer informatie subsidie Jonge Landbouwers bekend 04-02-2016 Op 1 maart opent de subsidieregeling Jonge Landbouwers. Althans, het is de verwachting dat de uitvoerende provincies op die datum de regeling openstellen. Agrarische ondernemers die op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn komen in aanmerking voor deze subsidie. Heeft u al eerder subsidie Jonge Landbouwers gehad dan komt u niet in aanmerking.
Laat geen loonkostensubsidie liggen 28-01-2016 Ook in 2016 zijn er meerdere mogelijkheden om de kosten van werknemers te verlagen.
Subsidie Jonge Landbouwers open van 1 maart tot en met 15 april 21-01-2016 De kogel is door de kerk, op 1 maart wordt dan toch de Regeling Jonge Landbouwers opengesteld. De provincie zal de uitvoering van deze regeling in het POP3-programma verzorgen.
Belangrijkste wijzigingen milieulijst 2016 30-12-2015 Vandaag is de milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan de investeringen welke in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. De investering moet in Nederland gebeuren door een ondernemer en moet minimaal 2.500 euro kosten om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of vrije afschrijving (VAMIL).
Belangrijkste wijzigingen energielijst 2016 30-12-2015 Vandaag is de energielijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan de investeringen welke in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. De investering moet in Nederland gebeuren door een ondernemer en moet minimaal 2.500 euro kosten om in aanmerking te komen voor energie-investeringsaftrek (EIA).
Nieuwe subsidieregeling duurzame energie 29-12-2015 Vanaf 1 januari 2016 opent een nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie. De regeling biedt subsidiemogelijkheden voor zowel ondernemers als particulieren die willen investeren in warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en pelletkachels.
Nu ook landelijke subsidie asbestverwijdering 04-12-2015 Op 4 januari om 09.00 uur gaat een nieuwe subsidieregeling open voor verwijdering van asbestdaken. Deze regeling is uitgebreider dan de ook nog bestaande provinciale regeling.
Subsidie Jonge Landbouwers toch open in 2015? 22-11-2015 Ondanks eerdere berichten lijkt het er nu toch op dat de subsidieregeling Jonge Landbouwers alsnog dit kalenderjaar open zal gaan. In september gaven de provincies, die de regeling gaan uitvoeren, nog aan dat ze meer tijd nodig hebben aan voorbereiding.
Strenge voorwaarden subsidie precisiebemesting 12-11-2015 De subsidieregeling precisiebemesting van de provincie Noord-Brabant is geopend van 2 november tot en met 11 december. Aan de hand van twee voorbeelden geven we hieronder de praktische (on)mogelijkheden aan:
Tijdelijke subsidie precisiebemesting 26-10-2015 Tussen 2 november en 11 december opent de provincie Noord-Brabant een subsidieregeling voor investeringen in precisiebemesting. Hiermee tracht de provincie de uitspoeling van meststoffen in het oppervlaktewater tegen te gaan, zodat de nieuwe gebruiksnormen niet nog scherper gesteld worden.
Asbestsubsidie Noord-Brabant verlengd tot 1 november 2016 15-10-2015 De provincie Noord-Brabant heeft in navolging op een aantal andere provincies besloten de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop te verlengen. Er is nog voldoende budget en de doelstellingen zijn nog niet bereikt.
Subsidie Jonge Landbouwers toch uitgesteld 02-10-2015 De subsidieregeling Jonge Landbouwers opent toch niet al in november, zoals eerder de verwachting was. Er is nog geen overeenstemming bereikt over de inhoud van de vernieuwde regeling.
Fiscaal voordeel op gevelbegroeiing 09-09-2015 U kunt fiscaal voordeel behalen door de muren van uw bedrijfsgebouw te laten begroeien. Vereist is in dat geval een frame met substraat en eventueel een gevelbeschermende laag.
Mogelijke verlenging subsidieregeling asbest en zonnepanelen 24-08-2015 De provinciale subsidieregeling wordt mogelijk verlengd tot eind 2016. De huidige regeling loopt af per 1 september 2015, waarbij u tot 31 oktober de tijd heeft de investering uit te voeren.
Subsidieregeling Jonge Landbouwers opent in november 19-08-2015 De Jonge Landbouwersregeling, waarin landbouwers investeringssubsidie kunnen krijgen, wordt naar alle waarschijnlijkheid begin november opengesteld. Naar verwachting opent deze op 2 november en sluit de regeling op 18 december. Elke provincie is vrij in de planning van openstelling.
Provinciale subsidieregeling asbest open tot 1 september 19-07-2015 Wilt u nog profiteren van de provinciale asbestsubsidieregeling? Zorg dan dat uw aanvraag voor 1 september 2015 is ingediend en uw project uiterlijk 31 oktober van dit jaar is gerealiseerd.
Tractor af-fabriek met bio-olie? Vraag MIA aan! 01-07-2015 Investeert u in een emissiearme mobiele machine of een machine met een laag geluidsniveau, bijvoorbeeld een tractor, rooier, laadschop, motorpomp, verreiker of heftruck? Dan kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel in de vorm van Milieu-investeringsaftrek en/of vrije afschrijving.
Subsidie beveiligingsproducten: wie eerst komt, eerst maalt 18-06-2015 De voorwaarden voor de subsidieregeling voor bedrijfsbeveiligingen zijn onlangs gepubliceerd. Agrarische ondernemers kunnen na een gratis beveiligingsscan tot 50% subsidie krijgen op een aantal beveiligingsproducten (via geselecteerde leveranciers).
EIA op ventilatie in bewaarloods 17-06-2015 Wanneer u wilt investeren in een installatie waarmee u akkerbouwproducten in de bewaarloods kunt drogen, dan komt dit wellicht in aanmerking voor energie-investeringsaftrek.
Subsidie praktijkleren 15-06-2015 De aanvraagperiode voor de subsidieregeling praktijkleren is geopend. Bedrijven die praktijkleerplaatsen aanbieden aan kwetsbare jongeren en studenten in de zogenaamde ‘tekortberoepen’ komen in aanmerking voor deze subsidie.
Gratis zonnepanelen? 14-05-2015 De Energie-investeringsaftrek voor zonnepanelen onder de 25 kW is dan wel vervangen, toch kan het nog erg interessant zijn panelen te leggen als dit gebeurt in combinatie met asbestvervanging. Bij vervanging van 1.000 m² dak zijn de panelen nagenoeg gratis!
Subsidie premie brede weersverzekering 2015 21-03-2015 Ook in 2015 kunt u weer via de Gecombineerde Opgave 2015 subsidie aan te vragen voor de premie van een brede weersverzekering. Maximaal krijgt u 65% van de verzekeringspremie vergoed.
Verbod asbestdaken vanaf 2024 definitief 19-03-2015 De ministerraad heeft ingestemd met een verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 voor bedrijven en particulieren.
Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni 28-02-2015 In juni opent de subsidieregeling praktijkleren. Biedt u praktijkleerplaatsen of werk-leerplaatsen aan kwetsbare jongeren en studenten aan die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht, dan komt u wellicht voor deze regeling in aanmerking.
Geef tijdig de S&O-uren door 25-02-2015 Indien u gebruik maakt van de subsidieregelingen WBSO en RDA, dient u de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Wijziging subsidie Jonge Landbouwers 09-02-2015 Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt meldt dat er overeenstemming is bereikt over de steunmaatregel voor jonge agrariërs. De aanvraagperiode start na de zomer.
Kunt u inloggen op mijnRVO.nl? 08-02-2015 Bijna de helft van de ondernemers heeft nog geen eHerkenning geregeld voor hun bedrijf.
Vervanging van koudemiddel in koelcel? 29-01-2015 Vervangt u het koudemiddel in uw koelcel of bestaande warmtepomp voor een natuurlijk koudemiddel met zeer lage GWP (Global Warming Potential)?
Energielijst 2015: einde aan EIA op zonnepanelen < 25 kW 30-12-2014 Vandaag is de energielijst 2015 gepubliceerd. Op deze lijst staan alle investeringen vermeld waarop 41,5% energie-investeringsaftrek (EIA) kan worden geclaimd. In de agrarische sector wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt.
Openstelling subsidie SNL-Agrarisch natuur 2015 29-11-2014 In de periode van 15 november t/m 31 december 2014 kunnen subsidieaanvragen wordne ingediend voor de subsidie SNL-Agrarisch natuur 2015.
Eindejaarstips 2014 11-11-2014 Het einde van 2014 nadert in snel tempo, voor u het weet is het 2015. Een goed moment om nog even stil te staan bij de Eindejaarstips 2014.
Openstelling Jonge Landbouwers 2014 uitgesteld 07-10-2014 Tot op heden is het niet duidelijk wanneer de subsidieregeling Jonge Landbouwers 2014 wordt opengesteld. Oorzaak hiervan is dat de inhoudelijke invulling van de regeling nog niet compleet is en nog niet ter goedkeuring is voorgelegd aan de Europese Commissie.
Handig subsidie-overzicht RVO 22-09-2014 De meeste subsidies waar agrarische ondernemers voor in aanmerking komen moeten worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Vraag WBSO/RDA aan voor 1 oktober 21-09-2014 Ontwikkelt u in uw bedrijf een technisch nieuw product, proces of programmatuur, dan komt u wellicht in aanmerking voor WBSO/RDA. Denk hierbij aan een nieuwe machine of onderdeel.
Baan Bonus West-Brabant voor het einde van 2014 aanvragen 01-09-2014 De Baan Bonus West-Brabant kan nog tot en met 31 december 2014 aangevraagd kan worden.
Vraag voor 15 september subsidie praktijkleren aan 19-07-2014 De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.
Regel nu eHerkenning voor uw onderneming 08-07-2014 Geen onderneming kan nog zonder eHerkenning. U kunt uw eHerkenningsmiddel zelf aanvragen, of Van Oers Agro vragen dit voor u te regelen. Welke optie u kiest, wacht niet te lang met het regelen van eHerkenning voor uw bedrijf!
Subsidie glastuinbouwbedrijven opent 14 juli 06-07-2014 In de periode van 14 juli tot 8 augustus kunnen glastuinders die investeren in energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen. Voorwaarde is dat u een glastuinbouwbedrijf hebt (minimale StandaardOpbrengst 25.000) en investeert in een van de volgende bedrijfsmiddelen:
Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel bij zonnepanelen en asbest 26-06-2014 De meeste provincies hebben de eisen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf - Zonnepanelen erop’ verlengd en verruimd. Dat houdt in dat meer eigenaren van schuren en stallen met asbesthoudende daken in aanmerking komen voor de regeling. Van Oers Agro heeft een rekenvoorbeeld opgesteld om de fiscale en subsidievoordelen eenvoudig in beeld te brengen.
Subsidieregeling asbestvervanging goedgekeurd door provincie 22-06-2014 De verruiming van de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ gaat in de provincie Noord-Brabant definitief door. Dat houdt in dat de regeling met een jaar is verlengd en de voorwaarden zijn verruimd. Gedeputeerde Staten heeft onlangs ingestemd met deze verruiming.
Subsidie Jonge Landbouwers mogelijk ook voor maatschappen 18-06-2014 Landbouwers jonger dan 40 jaar die maximaal drie jaar geleden een bedrijf zijn gestart komen al enkele jaren onder voorwaarden in aanmerking voor investeringssubsidie
MIA/Vamil voor MDV melkgeiten en vleesvee 22-05-2014 De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stallen voor melkgeiten- en vleesvee waren in 2013 niet opgenomen in de Milieulijst en kwamen daardoor niet voor extra investeringsaftrek (MIA) en vrije afschrijving (Vamil) in aanmerking.
Gratis veiligheidsscan voor uw bedrijf 05-05-2014 Bedrijven met maximaal 10 werknemers per vestiging kunnen via de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven een gratis veiligheidsscan aanvragen.
Budget jonge boer verviervoudigd 28-04-2014 Het totale budget voor jonge landbouwers gaat verviervoudigen. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.
Energie-investeringsaftrek melkwinningsinstallaties 13-04-2014 Investeert u in een nieuwe melkwinningsinstallatie of in onderdelen van een melkmachine?
Investeren in opslagkisten van duurzaam hout? 26-03-2014 Investeert u in opslagkisten of andere bedrijfsmiddelen waar hout in is verwerkt, dan komt deze investering wellicht in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en vrije afschrijving.
Subsidie fijnstofmaatregelen 2014 20-03-2014 Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Fijnstof wordt o.a. uitgestoten door veehouderijbedrijven. Veehouderijbedrijven kunnen subsidie krijgen voor maatregelen en technieken waarmee de uitstoot van fijnstof op het bedrijf wordt verminderd.
Positieve lijsten – MIA\Vamil 16-03-2014 Jaarlijks worden de milieulijsten gepubliceerd. Indien u investeert in bedrijfsmiddelen die op deze lijsten staan vermeld en u voldoet aan de genoemde voorwaarden, kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek of vrije afschrijving.
Subsidie isolatie alleen voor bestaande koel- of vriesruimte 09-03-2014 Tot 31 maart is de subsidieregeling verduurzamen opslagplaatsen geopend. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de begrippen ‘bestaand’ en ‘opslagplaats’.
Openstelling subsidies per 1 maart 20-02-2014 Op 1 maart opent RVO vier subsidieregelingen. Veel ondernemers komen voor een van deze regelingen in aanmerking. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.
Winterbonus hoveniersbedrijven 05-02-2014 Valt u onder de cao voor het hoveniersbedrijf en heeft u een BBL-leerling in dienst (inclusief doorbetaalde schooldag)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van 2.000 euro.
Benut de generieke codes uit de energie- en milieulijst 01-02-2014 Investeert u in bedrijfsmiddelen die energiebesparend of milieuvriendelijk zijn? Dan staan deze mogelijk op de energielijst of de milieulijst en kunt u hier fiscaal voordeel mee behalen. Dit kan in de vorm van een extra aftrekpost in uw aangifte, of door vrij af te schrijven op de gedane investering.
Openstellingen subsidies 2014 26-01-2014 Ieder jaar wordt een lijst gepubliceerd met daarop de geplande openstellingen van de verschillende subsidies voor landbouw, tuinbouw en visserij.
Eindejaarstips 2013 02-12-2013 Profiteer van de fiscale mogelijkheden nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen voor 31 december. Van Oers heeft voor u de eindejaarstips!
Investeringsaftrek en (vrij) afschrijven in 2013? 28-11-2013 Ondernemers kunnen op basis van tussentijdse cijfers beoordelen wat het te verwachten resultaat voor 2013 gaat worden. Veel ondernemers hebben op dat moment de vraag hoe fiscale faciliteiten kunnen worden benut.
Eigen woning energiezuiniger met goedkope lening 27-10-2013 Zoals het er nu naar uitziet kunt u vanaf december 2013 een goedkope lening afsluiten om u huis energiezuiniger te maken. Bent u van plan uw woning te isoleren, dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van het Nationaal Energiebespaarfonds.
Tractoren motorpompen en verreikers met milieu-investeringaftrek 24-10-2013 Wanneer u voor 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen dan mag u hierop in 2013 50% afschrijven. Het restant investeringsbedrag mag u regulier afschrijven.
Herinnering: 16 september sluit subsidieregeling 08-09-2013 We hebben u een aantal keer gewezen op de subsidieregeling milieuvriendelijke maatregelen, waarbij u tot 25% subsidie kunt krijgen op een groot aantal investeringen.
Ook financial lease toegestaan bij subsidie Jonge Landbouwers 04-09-2013 De subsidieregeling Jonge Landbouwers is geopend van 1 oktober tot 13 december 2013. Onder voorwaarden kunnen jonge agrariërs 25% subsidie krijgen over een investering die zij doen, met een maximum subsidiebedrag van 20.000 euro.
Investeren in transportbanden 15-08-2013 Op de milieulijst worden bedrijfsmiddelen vermeld die in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek en vrije afschrijving. Veel van deze investeringen zijn bij de meeste ondernemers bekend, zoals zonnepanelen, asbestvervanging en machines met GPS.
Tref voorbereidingen voor de subsidieregeling Jonge Agrariërs 13-08-2013 Zoals reeds eerder aangegeven is in de periode van 1 oktober tot en met 13 december 2013 de subsidieregeling jonge agrariërs geopend voor landbouwondernemers. Het ministerie van Economische Zaken heeft € 5,3 miljoen beschikbaar gesteld voor deze subsidie.
Investeren in milieuvriendelijke maatregelen 31-07-2013 In de periode 15 augustus tot en met 16 september 2013 kunt u bij Dienst Regelingen subsidie aanvragen voor de regeling ‘milieuvriendelijke maatregelen’. In voorgaande jaren is hier door onze klanten veel gebruik van gemaakt, vandaar dat we u hier uitgebreid over informeren.
Subsidie voor innovatieve ideeën binnen akkerbouw en tuinbouw 16-07-2013 Akkerbouwers en tuinders met vernieuwende ideeën die betrekking hebben op innovatieve concepten, producten en diensten, kunnen in aanmerking komen voor een stimulatiepremie van 10.000 euro via het fonds Innotelers.
Voorwaarden subsidieregeling asbest bekend 01-07-2013 We hebben u eerder al geïnformeerd over de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze regeling is bedoeld om de asbestdaken op agrarische bedrijven te vervangen door daken met daarop zonnepanelen.
Subsidieregeling Jonge Landbouwers 2013 19-06-2013 In 2013 wordt deze regeling opnieuw opengesteld. De subsidie Jonge Landbouwers kunt u aanvragen van 1 oktober tot en met 28 oktober 2013.
Milieulijst 2013 Pluimveehouderij 01-06-2013 In de Agroflitsen van 19 april en 3 mei hebben we u geïnformeerd over de bedrijfsmiddelen op de milieulijst die specifiek voor de melkveehouderij en varkenshouderij in aanmerking komen.
Vooraankondiging subsidie integrale stallen 20-05-2013 Onlangs heeft staatssecretaris Dijksma aangekondigd dat voor de zomer nog een aantal regelingen worden opengesteld. Het betreft een regeling die is gericht op het ontwikkelen van voer- en managementmaatregelen en voor het uitrijden van mest.
Provinciale regeling asbestverwijdering 02-05-2013 De provinciale regeling inzake asbestverwijdering op agrarische bedrijven wordt in de zomer opengesteld. De voorwaarden zijn bekend, hoewel ze nog niet officieel zijn gepubliceerd en dus nog kunnen wijzigen.
Milieulijst 2013 varkenshouderij 30-04-2013 De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Via de regeling Vrijwillige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt.
Milieulijst 2013 melkveehouderij 17-04-2013 De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Via de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt.
Subsidie fijnstofmaatregelen 07-04-2013 Gaat u investeren in maatregelen om de uitstoot van fijn stof op uw bedrijf met minstens 25% te verminderen ten opzichte van de huidige situatie, dan kunt u hier van 1 april tot en met 15 mei 2013 subsidie voor aanvragen.
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie geopend 04-04-2013 Met ingang van 4 april is de SDE+ regeling opengesteld. Heeft u plannen om te investeren in hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, wind, zon of water, dan kunt u deze exploitatiesubsidie aanvragen.
Volop ontwikkelingen rondom zonnepanelen en asbestverwijdering 03-04-2013 De Nederlandse overheid zet vol in op verduurzaming. Op dit moment zijn er verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen te behalen wanneer u investeert in zonnepanelen, al dan niet in combinatie met asbestverwijdering. We zetten de mogelijkheden in het kort voor u op een rij:
Verhuur van landbouwgrond: de gevolgen voor uw toeslagrechten 21-03-2013 U bent grondeigenaar en gaat (een deel) van uw grond verhuren aan een landbouwer. Nu was het zo dat u dan de toeslagrechten mee verhuurde aan de huurder. De huurder gaf via de gecombineerde opgave aan dat hij uw gronden in gebruik had en vroeg de toeslagrechten aan. Na de verhuurperiode leverde de huurder de toeslagrechten weer aan u terug.
Ontbreken gewasbeschermingsplan kan leiden tot korting subsidie 29-01-2013 Vanaf dit jaar verbindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sancties aan het ontbreken van een gewasbeschermingsplan op uw bedrijf. Voorheen werd dit gezien als een 'herstelbare overtreding', nu wordt dit als een 'ernstige overtreding' gekwalificeerd.
Openstelling subsidieregelingen 27-01-2013 Recentelijk is het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 gepubliceerd. In dit besluit zijn van enkele subsidies o.a. de voorwaarden, het subsidiebedrag en de toewijzingsprocedure bekend gemaakt.
Openstelling subsidieregeling milieuvriendelijke maatregelen 24-11-2012 Tussen 3 en 28 december is de subsidieregeling ‘Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen’ opengesteld.
Agrarisch natuurbeheer – SNL? Sluit beheerovereenkomst af 23-11-2012 Beheert u agrarisch natuur en landschap? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie.
Subsidie voor BBL-opleidingen in de cao Dierhouderij 30-10-2012 Bent u werkgever in de sector Dierhouderij en wilt u ruimte bieden aan een leerling die een BBL-opleiding volgt? Dan is het mogelijk om voor het cursusjaar 2012/2013 subsidie aan te vragen.
Al in 2024 een verbod op asbesthoudend materiaal 28-09-2012 Staatssecretaris Atsma heeft het verbod op asbestdaken en asbesthoudende gevelbekleding vervroegd. In 2024 is het verboden om asbesthoudende materialen op uw bedrijf aanwezig te hebben. Het verbod om asbest in bouwmaterialen te verwerken dateert al uit 1994. Ondernemers en particulieren moeten door dit verbod mogelijk vervroegd hun daken vervangen.
Subsidieregelingen voor energiebesparing in de glastuinbouw 14-09-2012 Op 12 oktober opent de subsidieregeling voor investeringen in energiebesparing. Hieronder vallen onder meer energiebesparende schermen, warmtebuffersystemen, gevelschermen of energiebesparende ventilatiesystemen.
MIA en vrije afschrijving op aardbeienstellingen 31-08-2012 Wanneer u investeert in een teeltsysteem voor vollegrondsgewassen in de open lucht dan komt deze onder voorwaarden in aanmerking voor de MIA\VAMIL-regeling. Het gaat om gewassen die normaliter in de vollegrond geteeld worden die u in teeltgoten gaat telen, waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.
Veelgestelde vragen subsidie jonge landbouwers 31-08-2012 De subsidieregeling Jonge Landbouwers is een regeling waar door ondernemers tot 40 jaar veel gebruik van wordt gemaakt. Wanneer u niet langer dan drie jaar geleden voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf bent gestart kunt u voor deze regeling in aanmerking komen en daarmee aanspraak maken op maximaal 20.000 euro subsidie.
Subsidieregeling aardappelloofbrander en -trekker 17-08-2012 Wilt u investeren in een aardappelloofbrander waarmee het aardappelloof thermisch verwijderd wordt, of in een aardappellooftrekker die het loof mechanisch verwijdert en een werkbreedte heeft van ten minste 1,5 meter?
Subsidieregeling diervriendelijke kalvervloeren 03-08-2012 Vleeskalverhouders kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidieregeling op investeringen in diervriendelijke vloeren. De regeling is opengesteld van 1 t/m 31 augustus, het budgetbedrag is zeer beperkt.
Subsidieregeling integraal duurzame stallen 20-07-2012 In de periode van 15 juli t/m 31 augustus 2012 zijn er twee verschillende regelingen van de subsidie Integraal duurzame stallen opengesteld, namelijk de regeling Integraal duurzame stallen (RLS) en de regeling duurzame stallen (GLB).
MIA\VAMILregeling op rijenbemester 06-07-2012 Wilt u investeren in een rijenbemestingseenheid waarbij geen meststoffen op de paden worden afgegeven?
Vraag tijdig uw eHerkenning aan 06-07-2012 eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken doen met de overheid, bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een subsidie, een omgevings- of bouwvergunning, bij het indienen van een bezwaarschrift of wanneer u aan fiscale regeling mee wilt doen.
Openstelling investeringsregelingen en investeren in GPS 21-06-2012 Op 2 juli openen de subsidieregelingen voor duurzame investeringen, waaronder een rijenbemester, sectiebesturing met GPS voor vloeibare meststoffen en een ploeg met GPS. Daarnaast opent op die datum een subsidieregeling voor mestbewerking en mestverwerking voor bedrijven die minimaal 60% van de mest op het eigen bedrijf verbruiken.
Filter Agro nieuws op:

AgroFlits

Elke twee weken brengen we de AgroFlits uit, een kort overzicht van actuele zaken en subsidies die voor u van belang kunnen zijn. De nieuwsberichten zijn hieronder te lezen. Wilt u de AgroFlits in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in via het contactformulier. Wilt u 'oude' AgroFlitsen teruglezen? Bekijk ze hieronder of in het nieuwsarchief.

AgroFlits van deze week