Sectorrapporten

Elk half jaar brengt Van Oers Agro sectorrapporten uit voor de boomkwekerijsector. Deze rapportages, gericht op bos- en haagplantsoen en containerteelt, komen uit in februari en september en hebben betrekking op de voorgaande periode. We gaan in deze rapporten nader in op trends en ontwikkelingen die wij zien in de markt. Vanzelfsprekend worden deze aangevuld met omzetcijfers, gegevens over de ontwikkeling van de loonkosten en kengetallen.

Zullen wij u de meest recente sectorrapporten toesturen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wilt u eerdere publicaties inzien? In het rechterkader vindt u alle voorgaande publicaties.

sectorupdate seizoen 2017-2018        Ja, stuur mij het sectorrapport
Naam:*
Bedrijfsnaam:
Adres:*
Woonplaats:*
E-mailadres:*
Telefoon: