Subsidieregeling investeringen waterkwaliteit Brabant geopend

06-12-2018

Vanaf 17 december 2018 tot 11 februari 2019 is het in de provincie Noord-Brabant mogelijk subsidie aan te vragen voor investeringen ter verbetering van de waterkwaliteit en beter bodembeheer. Het beschikbare budget is ongeveer € 2.150.000.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die op de lijst staan van fysieke investeringen. Een breed scala aan investeringen komt in aanmerking, onder meer investeringen gericht op precisiebemesting, bodembeheer, en verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen.

De subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers of samenwerkingsverbanden van landbouwers.

 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten. Het minimale subsidiebedrag is
€ 10.000. De minimale investering wordt daarmee € 25.000. De maximale subsidie bedraagt
€ 50.000.

Bij overschrijding van het budget wordt toegekend aan de hand van de puntenscore  Hoe hoger het aantal punten voor de investering is hoe meer kans u maakt op toekenning van de subsidie. Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot.

Subsidie aanvragen via Stimulus

  • De investeringen moeten plaatsvinden in Noord-Brabant
  • U mag geen verplichtingen zijn aangegaan voordat u de aanvraag hebt ingediend.
  • Naast het aanvraagformulier en een begroting moet u nog een aantal verplichte bijlagen meesturen. De modellen kunt u vinden op de website van Stimulus.
  • U kunt uw aanvraag indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. De webportal  wordt opengesteld via uw E-herkenning.
  • Binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking
  • De vaststellingsaanvraag moet uiterlijk 2 jaar na de goedkeuring van de subsidieaanvraag zijn ingediend.

 


 

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Arie de Jong
Relatiebeheerder +31(0)6 433 63 306 +31(0)76 59 78 800
Kees van Drimmelen
Relatiebeheerder Agro (0)76 597 88 00