Slapend dienstverband niet zonder risico

16-04-2018

Een werkgever heeft de verplichting om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Naast deze re-integratie inspanning moet gedurende 24 maanden het loon doorbetaald worden.

Daarna zal, als u volgens het UWV voldoende heeft gedaan om de werknemer aan het werk te helpen, de loonbetaling door het UWV overgenomen worden. Houdt u de werknemer slapend in dienst, dan blijven de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst echter in stand. De werknemer kan claimen weer aan het werk te mogen gaan. Ook de termijn voor de transitievergoeding loopt gewoon door. Moet het contract na jaren slapend dienstverband alsnog eindigen, bijvoorbeeld bij staking of overdracht van de onderneming, dan kan dit bedrag fors zijn opgelopen.


Meer nieuws

Stuur uw voorlopige berekening LIV door 21-03-2018 Heeft u werknemers in dienst met een gemiddeld uurloon tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder?
Nieuwe cao Open Teelten gepubliceerd inclusief certificeringseisen huisvesting 16-03-2018 De cao-tekst van de nieuwe cao voor de Open Teelten is vanochtend gepubliceerd door de Werkgeverslijn. In deze nieuwe cao zijn ook de overeengekomen normen voor huisvesting opgenomen.
U bent vast nog niet klaar voor de AVG 05-02-2018 In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die met persoonsgegevens werken moeten hieraan voldoen.

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*