Opmerkelijke zaken rondom derogatie

06-01-2019

Voor het aanmelden van de derogatie krijgt u geen brief of herinnering meer vanuit RVO. U moet zelf in de gaten houden dat u zich voor 31 januari hebt aangemeld.

Vanaf 2019 wordt het een derogatievergunning genoemd . Voor de aanvraag van een derogatievergunning betaalt u € 50. Daarnaast betaalt u een hectaretarief op basis van de omvang van uw bedrijf.


Scheurt of vernietigt u in 2019 grasland voor de maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan krijgt u een korting van 65 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare op de percelen die gescheurd zijn. Wanneer u grasland voor graslandvernieuwing scheurt op zand- en lössgrond geeft dit een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare. De stikstofbemonsteringsplicht vervalt voor de percelen die u scheurt.


Wanneer u met de derogatie meedoet, moeten alle percelen bemonsterd zijn. De monsters mogen niet ouder zijn dan 4 jaar (31 januari 2015

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*