Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant?

10-08-2018

Naast de gewone verhuur- en verkoopovereenkomsten komen we in de praktijk verschillende vormen tegen waarbij fosfaatrechten aan andere melkveehouders ter beschikking worden gesteld of verkocht.

Zo gaan melkveehouders maatschappen met elkaar aan, waarbij de fosfaatrechten worden ingebracht. Ook financial lease en huurkoop van fosfaatrechten zijn opties welke worden aangeboden. Welke vorm voor zowel de aanbieder als de afnemer het meest aantrekkelijk is, is afhankelijk van tal van omstandigheden.

Wat (fiscaal) aantrekkelijk is voor de ene partij is niet altijd (fiscaal) aantrekkelijk voor de andere partij. Iedere situatie is weer anders. Houdt de verkoop van de fosfaatrechten een staking van uw onderneming in? Ook de wijze waarop bijvoorbeeld een maatschap of een huurkoop wordt vorm gegeven is van groot belang om zowel fiscaal, als voor de fosfaatregelgeving of betalingsrechten niet tegen verrassingen aan te lopen.


Zo worden onder de namen “financial lease” en “huurkoop” vaak verschillende vormen bedoeld. Bijvoorbeeld: Verkoop van fosfaatrechten, waarvan de juridische eigendom pas overgaat op het moment dat de laatste huurtermijn is betaald. Eigenlijk een soort koop op afbetaling. Of de verhuur van fosfaatrechten met een optierecht van koop. Ook dit laatste geval kent weer verschillende verschijningsvormen. De fiscale gevolgen kunnen bij al deze gevallen zeer verschillend zijn.

Het blijft dus maatwerk. Neem daarom tijdig contact op met uw adviseur.


Meer nieuws

Subsidiepot asbestsanering voor 90% leeg 17-10-2018 De subsidieregeling verwijdering asbestdaken is populair. Van de 75 miljoen euro die de overheid beschikbaar heeft gesteld, is nog minder dan 10% beschikbaar. Het is niet ondenkbaar dat eind 2018 de subsidiepot leeg is.
Lenen bij eigen BV wordt aangepakt 23-09-2018 Op de valreep kondigde het kabinet nog een maatregel aan die grote gevolgen kan hebben voor veel directeur-grootaandeelhouders (DGA).
Ongehuwd en kinderen? Vraag ouderlijk gezag aan. 08-09-2018 Bent u getrouwd of is er sprake van geregistreerd partnerschap en heeft u een kind? Dan erkent de vader het kind na de geboorte en is er automatisch sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag.

 

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*