Grond gekocht als pachter?

13-12-2018

Gaat u op korte termijn landbouwgrond kopen welke u op dit moment pacht op grond van een zakelijke pachtovereenkomst? Dan krijgt u mogelijk een korting op de koopsom, omdat u de pachter van de grond bent. Dit bedrag wordt in beginsel bij latere verkoop belast met inkomstenbelasting. In gevallen waarin de voorheen gepachte grond meeging in een bedrijfsoverdracht was sprake van meerdere tegemoetkomingen om de claims door te schuiven naar de opvolger. Indien de grond werd gekocht van directe familie gold een tegemoetkoming inzake de (on)belastbaarheid van dit pachtersvoordeel. Enkele gevallen worden inmiddels ingeperkt door aanpassing van het besluit door de Staatssecretaris. Indien u de voorheen gepachte grond uiterlijk op 30 juni 2019 in eigendom verkrijgt, gelden nog de oude regels. Heeft u vragen over de fiscale gevolgen met betrekking tot de door u voorheen gepachte gronden, neem dan contact op met uw fiscaal adviseur.


Meer nieuws

Actualiteiten avond Aardbeien 18-01-2019 Op 5 februari organiseert Van Oers een bijeenkomst over actualiteiten in de aardbeiensector. Tijdens deze interactieve sessie praten we u bij over de wijzigingen op het gebied van loonwetgeving en personeelsregistratie 2019.
Aanvulling van eerdere schenkingen voor de woning? 16-01-2019 Heeft u voorafgaand aan het jaar 2010 een schenking verricht voor de woning van en aan één van uw kinderen? Dan is het in beginsel mogelijk om deze belastingvrij aan te vullen.
Is verpachte grond meer waard geworden? 11-01-2019 Ook dit jaar heeft de Belastingdienst weer de uitgangspunten vastgesteld voor de waardering van in privé verpachte gronden.

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*