Geef tijdig de bedragen voor de KJ-regeling door

06-12-2017

Heeft u afgelopen jaar gebruik gemaakt van de KJ-regeling waarmee u uw thuiswonende kinderen kunt belonen voor verrichte werkzaamheden in uw bedrijf?


 De loonaangifte moet in januari worden ingediend. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u tot 6.460 euro aan loon uitkeren aan de kinderen zonder dat zij daar loonheffing over verschuldigd zijn. Wel wordt er zorgverzekeringswet berekend over het loon. De loonkosten kunt u van uw winst aftrekken. De grens voor de kinderbijslag ligt op 1.265 euro netto per kwartaal (in de zomervakantie mag er extra verdiend worden). Vallen uw studerende kinderen onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel, dan is er geen bijverdiengrens.


Meer nieuws

U bent vast nog niet klaar voor de AVG 05-02-2018 In mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die met persoonsgegevens werken moeten hieraan voldoen.
Komt er dan toch een oplossing voor ZZP’ers? 31-01-2018 De Wet DBA wordt zoals bekend vervangen. Op grond van een nieuwe wet zou er meer zekerheid moeten komen voor opdrachtgevers.
Toepassing cafetariaregeling agrarische sector in 2018 08-01-2018 LTO Nederland heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de toepassing van de cafetariaregeling binnen de agrarische sector. Deze regeling geldt voor seizoenarbeiders met een woonplaats buiten Nederland die in Nederland verblijven en werkzaam zijn onder de agrarische cao’s. Onder seizoenarbeider wordt in dit geval verstaan een werknemer die voor maximaal 9 maanden per jaar in Nederland arbeid komt verrichten. Een piekarbeider valt binnen dit begrip ook onder de seizoenarbeider. (LET OP: het begrip seizoenarbeider binnen de cao Open Teelten is anders dan binnen de cafetariaregeling ).

Terug

Agrarisch nieuws over:
Aanmelden AgroFlits
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*