Fiscaal nieuws

Grond gekocht als pachter? 13-12-2018
Verhoging btw-tarief naar 9% 11-12-2018 Per 1 januari 2019 wordt het btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Daarom is het noodzakelijk om uw administratie- en facturatiesysteem aan te passen.
Bijeenkomst: Heeft een BV toekomst in de landbouw? 20-11-2018 Stelt u zichzelf wel eens de vraag of u nog in de juiste structuur onderneemt? Wat zijn de voor- en nadelen van een bv?
Plan uw investeringen rondom de jaarwisseling 30-10-2018 Heeft u in beeld hoe uw investeringen in 2018 zich verhouden tot de staffel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? .
Privé of zakelijke spaarrekening? 14-10-2018 In beginsel bent u vrij in uw keuze om gelden op een privé of zakelijke bankrekening te zetten. Een beperking geldt op het moment wanneer de gelden “duurzaam overtollig” zijn.
Bijeenkomst actualiteiten lonen boomkwekerij 06-10-2018 Op donderdagavond 11 oktober organiseert de Van Oers Academy een interactieve bijeenkomst waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen op loongebied binnen de boomkwekerij.
Bezoek Van Oers Agro op GrootGroen+ 30-09-2018 Ook dit jaar wordt in Zundert de internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroen+ georganiseerd. Van 3 tot 5 oktober vindt de beurs plaats op het CLTV-terrein aan de Molenstraat in Zundert.
Lenen bij eigen BV wordt aangepakt 23-09-2018 Op de valreep kondigde het kabinet nog een maatregel aan die grote gevolgen kan hebben voor veel directeur-grootaandeelhouders (DGA).
Bent u voorbereid op de Brexit? 20-09-2018 Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU. Of dit een soepel of stroef vertrek zal worden, is nog niet geheel duidelijk. Zeker is wel dat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland uit de interne markt en de douane-unie vertrekken.
Fiscaal vriendelijke auto uit 2013 wordt fors duurder 12-09-2018 De fiscale bijtelling van een (elektrische) auto wordt telkens voor 60 maanden vastgesteld. Bezit u een elektrische auto uit november 2013 dan gaat uw bijtelling van 0% (huidig) naar 4% (tarief 2018).
Tijdelijke verhuur eigen woning 10-09-2018 Recent heeft een rechtbank een opmerkelijke uitspraak gedaan met betrekking tot de verhuur van een tuinhuis.
Pachtgronden en box 3 geen gelukkige combinatie 03-09-2018 In de praktijk komt het nogal eens voor dat ouders vanuit privégrond verpachten aan hun kinderen. De pachtontvangsten zijn belastingvrij.
Uitstel van betaling bij droogte 27-08-2018 Heeft u tijdelijke betalingsproblemen als gevolg van de aanhoudende droogte? Heeft u hierdoor moeite met het betalen van omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, danwel vennootschapsbelasting? Bij de Belastingdienst kan een beroep worden gedaan op uitstel van betaling.
Waardering woning bij staking onderneming 21-08-2018 Staakt u uw onderneming? Behoort uw woning tot het ondernemingsvermogen? Indien beide vragen positief beantwoord worden, moet de woning verplicht worden overgeboekt van de ondernemingsbalans naar uw privévermogen.
Wat als het lage BTW-tarief naar 9% gaat? 14-08-2018 Als het aan het kabinet ligt wordt het lage BTW-tarief met ingang van 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan. De verwachting is echter dat dit kabinetsplan overgenomen gaat worden.
Zakelijke fietskilometers? 09-08-2018 Wanneer u in uw bedrijf een privé-vervoermiddel gebruikt dan mag u gemaakte zakelijke ritten in rekening brengen bij uw bedrijf tegen 19 cent per kilometer.
Belastingvrije opbrengst door bosbouwvrijstelling? 04-08-2018 Opbrengsten van een bosbedrijf vallen onder de bosbouwvrijstelling en zijn daarmee niet belast. Boomkwekerijbedrijven zijn hiervoor uitdrukkelijk uitgesloten, maar wat als u alleen snoeisel levert en de plant zelf blijft staan?
Belastingdienst blijft achter lopen bij afwikkeling erfbelasting 02-08-2018 Niets is vervelender dan lang moeten wachten op een belastingaanslag. Zeker als het om een afwikkeling van een erfenis gaat en de belastingdienst laat is met het opleggen van de aanslag erfbelasting.
Aftrekpercentage EIA in 2019 naar 45 procent 17-07-2018 De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2018 nog 54.5%. Het kabinet wil dit percentage in 2019 gaan verlagen naar 45%.
Bezwaar maken tegen de Box 3-heffing 09-07-2018 Met ingang van 2017 wordt gewerkt met drie belastingschijven in box 3. Deze heffing drukt in specifieke gevallen (veel) te zwaar op het daadwerkelijk behaalde rendement op vermogen.
Aanslagen schenkbelasting vallen later op de deurmat 30-06-2018 Aanslagen schenkbelasting vallen later op de deurmat Heeft u in 2017 een schenking ontvangen? Is hiervoor een aangifte schenkbelasting ingediend bij de Belastingdienst?
Schijnt de zon voor de zonneparken in Zuid West Nederland? 07-06-2018 Duurzaamheid als verdienmodel wordt ook voor landbouwbedrijven in Zuid West Nederland steeds meer een thema. Naast het exploiteren van een windturbines, komt de laatste jaren nu ook het ontwikkelen van een zonnepark/weide als serieus groen alternatief aan de orde.
Voorkom of beperk te betalen belastingrente 01-06-2018 De Belastingdienst berekent belastingrente vanaf zes maanden na afloop van het belastingjaar. Voor de inkomstenbelasting geldt hiervoor een percentage van 4% en voor de vennootschapsbelasting is dit zelfs 8% over de verschuldigde belasting.
Extra controles belastingdienst op niet aangegeven BTW-suppleties 28-05-2018 De belastingdienst verhoogt de controle op niet tijdig aangegeven BTW-suppleties. Blijkt na het opstellen van de jaarrekening dat u te veel of te weinig BTW heeft afgedragen, dan moet u een BTW-suppletie indienen.
Onbeperkte borgstelling is onzakelijk 22-05-2018 Onlangs is door de rechter een uitspraak gedaan over de zakelijkheid van een onbeperkte borgstelling. De aandeelhouders in deze zaak stonden ieder aanvullend borg voor een bedrag van € 300.000 voor het verlenen van een aanvullend krediet van de bank voor hun BV.
Actualisering Regeling groenprojecten 18-05-2018 Investeert u in ontwikkelingen binnen de milieutechnologie of in duurzame en innovatieve (bouw)projecten? Dan is de Regeling groenprojecten mogelijk iets voor u.
Normpercentages herzieningsregeling bekend 14-05-2018 Wanneer u van de landbouwregeling naar de BTW-regeling gaat, mag u een herziening toepassen op bedrijfsmiddelen en voorraden. U mag dan nog een gedeelte van de omzetbelasting die u niet kon terugvragen verrekenen.
Belastingdienst ziet diepwoelen en draineren als investering 29-04-2018 Recentelijk zijn door de rechter uitspraken gedaan over gemaakte kosten voor diepwoelen en het aanleggen van drainage.
Bent u al benaderd voor zonneweiden? En dan? 19-04-2018 De laatste tijd zijn er verschillende landbouwers benaderd met de vraag of er interesse bestaat om een zonneweide op landbouwgrond te (laten) plaatsen. Meestal worden er optieovereenkomsten aangeboden voor de latere vestiging van een opstalrecht voor een zonneweide. In dergelijke overeenkomsten is opgenomen dat u een periodieke vergoeding zal ontvangen.
BTW terugvragen over zonnepanelen uit 2013 en eerder 10-04-2018 Particulieren hebben de mogelijkheid om BTW terug te vragen over aangeschafte zonnepanelen. Ze worden dan ‘ondernemer’ voor de energie die ze aan het net leveren.
Fiscus gaat rekening-courant positie DGA kritischer beoordelen 07-04-2018 Het is van belang om een discussie met de Belastingdienst voor te zijn wanneer het gaat om de hoogte en zakelijkheid van leningen bij de bv.
Compensatie zwangere ondernemers en meewerkende echtgenoten 31-03-2018 Eerder hebben wij u al bericht dat er een compensatieregeling komt voor vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008.
BV-VOF-structuur kan u belasting besparen 28-03-2018 Een vof (of maatschap) met een BV als vennoot naast uzelf, uw partner, de kinderen of eventuele andere vennoten, kan behoorlijke fiscale voordelen opleveren.
School of stage? Vraag aanvullende reiskostenvergoeding aan 15-03-2018 Loopt u of uw kind stage of volgt hij of zij een opleiding en is het minstens 12 dagen per maand niet mogelijk tijdig het school, stage of thuisadres te bereiken?
Oversluiten eigen woning lening 28-02-2018 Heeft u een eigen woning waarop een hypotheek rust? Als u een nieuwe woning aankoopt, kan de oude eigenwoningschuld overgaan op de nieuwe eigen woning.
Geschonken in 2017? Aangifte voor 1 maart! 25-02-2018 Heeft u in 2017 een bedrag geschonken? Komt het bedrag boven de jaarlijkse vrijstelling van 5.320 euro (aan kind) of 2.129 euro (aan kleinkind, ouder of derde)? Dan moet u een aangifte schenkbelasting indienen.
Voormalig landbouwregelaar? Pas uw verzekeringspolis aan 19-02-2018 Met de afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018 is elke landbouwondernemer BTW-plichtig. Dit kan gevolgen hebben voor uw verzekeringspolis en –premie.
Aanpassing van uw eigenwoningverleden mogelijk 17-02-2018 Koopt u een woning met een (nieuwe) partner? Voor de inkomstenbelasting wordt dan naar ieder persoonlijk gekeken.
Teruggaaf buitenlandse BTW 15-02-2018 Wanneer uw buitenlandse leverancier de BTW niet naar u kan of wil verleggen en dus buitenlandse BTW in rekening brengt, kunt u deze BTW via de belastingdienst terugvragen.
Komt er dan toch een oplossing voor ZZP’ers? 31-01-2018 De Wet DBA wordt zoals bekend vervangen. Op grond van een nieuwe wet zou er meer zekerheid moeten komen voor opdrachtgevers.
Studiekosten aftrekbaar? 28-01-2018 Volgt u een opleiding èn bent u een onderneming gestart of heeft u het voornemen om een onderneming op te zetten? Dergelijke kosten kunt u in sommige gevallen fiscaal vriendelijk maken.
Ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal 19-01-2018 Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat de opvanginstelling geregistreerd moet zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Landbouwnormen 2017 gepubliceerd 13-01-2018 De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2017 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de waardering van roodvleesvee en vleeskuikens en de afschrijvingstermijn voor varkens- en pluimveerechten.
Vergeet niet de rente te betalen 28-12-2017 Heeft u in het verleden een schenking gedaan op papier, een lening die is ontstaan na een vruchtgebruiksituatie of een KJ-schuld aan uw kinderen?
Landbouwregeling definitief afgeschaft per 1 januari 2018 27-12-2017 De landbouwregeling gaat definitief vervallen per 1 januari 2018. Dat houdt in dat landbouwregelaars een btw-administratie moeten gaan voeren, btw op hun facturen moeten zetten en elk kwartaal aangifte moeten doen.
Plan uw investeringen en de betaaldatum 15-12-2017 In veel gevallen kan het lonen om nu nog te investeren en een gedeelte van de investering nog dit kalenderjaar aan te betalen.
Wel of geen bijtelling privégebruik auto? 11-12-2017 Bent u 100%-aandeelhouder van een BV? Staat er een (bestel)auto op de balans van deze vennootschap of van de (klein)dochtervennootschap? Rijdt u hier geen privékilometers mee?
Geef tijdig de bedragen voor de KJ-regeling door 06-12-2017 Heeft u afgelopen jaar gebruik gemaakt van de KJ-regeling waarmee u uw thuiswonende kinderen kunt belonen voor verrichte werkzaamheden in uw bedrijf?
Belastingbesparing door extra aflossing eigenwoningschuld 03-12-2017 Wanneer u een eigenwoningschuld heeft, kunt u het bedrag aan hypotheekrente dat u in 2017 heeft betaald, aftrekken van uw inkomen.
Ontmoet Van Oers Agro op de Rundvee- en Mechanisatievakdagen 23-11-2017 Ook dit jaar ontvangen wij u graag op de grootste vakbeurs voor de rundveehouderij en mechanisatie in Gorinchem.
Vernieuwing pensioenstelsel in het regeerakkoord 15-11-2017 In het regeerakkoord is een aparte paragraaf gewijd aan de vernieuwing van het pensioenstelsel. Men onderzoekt de invoering van een persoonlijk pensioenvermogen met collectief gedeelde risico’s.
Allemaal naar de emissieloze auto? 12-11-2017 Als het aan ons nieuwe kabinet ligt, zullen uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn.
Landbouwvrijstelling: wie moet bewijzen? 02-11-2017 Door toepassing van de landbouwvrijstelling worden voordelen uit het landbouwbedrijf als gevolg van waardeveranderingen van gronden in beginsel niet tot de belaste winst gerekend. ondernomen.
Aanpassing btw-herziening, of toch niet? 27-10-2017 Als gevolg van het afschaffen van de landbouwregeling per 1 januari 2018, komen voormalig landbouwregelaars in aanmerking voor gedeeltelijke teruggaaf van btw.
Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord 11-10-2017 De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gisteren hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode.
Is uw WKR-administratie in orde? Voorkom naheffingen 02-10-2017 Als werkgever kunt u via de werkkostenregeling onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven.
In de 2017 de BV in? Houdt de termijnen in de gaten. 24-09-2017 Mogelijk dat u voornemens bent om dit jaar uw onderneming om te zetten in een besloten vennootschap.
Prinsjesdag: afschaffing landbouwregeling en 6% diensten 20-09-2017 Met het Belastingplan 2018 is ook de afschaffing van de landbouwregeling (in een separaat wetsvoorstel) voorgesteld.
Terugvragen buitenlandse btw? Wees op tijd 03-09-2017 Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2016 in een ander EU-land btw betaald? In het algemeen kunt u deze btw terugvragen. Doe dit echter wel op tijd.
Btw-percentage bij begrazing van natuurgebieden 29-08-2017 Omdat het kort houden en beheersen van begroeiing in een natuurgebied vaak niet mogelijk is met machines, kunnen ondernemers dit gebied laten begrazen door een kudde schapen.
Telefoontje van de belastingdienst? Trap er niet in! 27-08-2017 In de afgelopen periode zijn veel ondernemers telefonisch benaderd door iemand die namens de belastingdienst zegt te bellen.
Kosten renteswap aftrekbaar als kosten eigen woning? 14-08-2017 Heeft u een hypotheek afgesloten voor uw eigen woning met een variabele rente, dan geldt dat u de rente kunt aftrekken van uw overige inkomen uit werk en woning.
Vakantiewerk en kinderbijslag 02-08-2017 In de zomermaanden gaan veel scholieren aan het werk. Vanaf de leeftijd van 13 jaar mogen kinderen klusjes doen of licht niet-industrieel werk. Zwaarder werk, mits niet gevaarlijk, mag vanaf 16 jaar. en.
Een onderwaterhypotheek... En nu? 28-07-2017 Heeft u na 28 oktober 2012 uw woning verkocht tegen een lagere prijs dan waarvoor u de woning in het verleden heeft gekocht? Dan is het mogelijk dat u een hogere hypotheekschuld heeft afgesloten dan de verkoopprijs van uw woning bedraagt.
Ongewenste gevolgen omzetting BBZ-lening in gift 27-07-2017 Heeft u in het verleden een bijstandsuitkering aan zelfstandigen ontvangen van uw gemeente?
Schoon schip maken? 25-07-2017 Voor belastingplichtigen die hun vermogen verzwijgen, wordt de kans steeds groter dat zij vroeg of laat tegen de lamp lopen.
Afschaffing fiscale aftrek van uitgaven monumentenpanden en scholingsuitgaven 06-07-2017 De afschaffing van de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven wordt met een jaar uitgesteld tot 2019.
Brieven over beëindiging elektronische kopieën 24-06-2017 Van veel belastingplichtigen ontvangen wij de kopieën van de aanslagen digitaal.
Geen korting bij inwonende AOW’ers 16-06-2017 Alleenstaande AOW’ers die (gaan) samenwonen met hun zoon of dochter zullen niet worden gekort op hun AOW-uitkering.
Let bij staking van uw onderneming op niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek 05-06-2017 Als u als ondernemer voldoet aan het urencriterium, heeft u recht op zelfstandigenaftrek.
Nieuwe afspraken over burenhulp 31-05-2017 LTO heeft nieuwe afspraken gemaakt met de Belastingdienst over agrarische ondernemers die buiten hun bedrijf ook bij collega’s werkzaamheden verrichten.
Stagevergoeding of loon? 15-05-2017 Het is voor veel bedrijven een ideale toevoeging: een stagiair die een opdracht uitvoert of meewerkt in het bedrijf.
Personeel: een zegen of zorg? 09-05-2017 Heeft u werknemers in dienst? Dan zult u vroeg of laat vast eens te maken krijgen met een arbeidsjurist. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of beëindiging van een contract, bij een arbeidsconflict of bij langdurige ziekte.
Voorkom belastingrente 04-05-2017 Vanaf 1 juli opent het nieuwe rentejaar. Dat houdt in dat vanaf dat moment de renteperiode gaat lopen over de belastingaanslagen 2016.
Gemeenschap van goederen bestaat straks niet meer 17-04-2017 Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen.
Overgangsrecht schenkingsvrijstelling wordt niet verruimd 09-04-2017 Vanaf 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning weer in het leven geroepen.
Gratis bijeenkomst over uw testament, vermogen en belasting besparen 06-04-2017 Op donderdag 13 april praten onze specialisten u graag bij over onderwerpen als testamenten, schenkingen, huwelijkse voorwaarden, bedrijfsopvolging en vermogensoverdracht.
Let op: april is een korte maand 01-04-2017 Veel ondernemers dienen in april hun aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal in.
Let op het spoedig indienen van suppletie(s) omzetbelasting 27-03-2017 In 2016 zijn een aantal uitspraken gedaan waarin belastingplichtigen zijn veroordeeld voor het opzettelijk niet indienen van suppleties omzetbelasting.
Belastingvrij maandsalaris 24-03-2017 Werknemers komen bij een jubileum (25 of 40-jarig dienstverband) in aanmerking voor een belastingvrije uitkering van maximaal een bruto maandsalaris.
Update pensioenen in eigen beheer 20-03-2017 De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel in over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer per 1 april 2017.
Rekening-courantschuld aan uw B.V. 12-03-2017 De belastingdienst zal bij het controleren van uw aangifte inkomstenbelasting 2016 extra aandacht besteden aan de rekening-courant verhouding tussen de directeur grootaandeelhouder en zijn/haar B.V.
Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekering eigen woning 09-03-2017 Indien u een kapitaalverzekering, een spaarverzekering, een beleggingsrecht of een bankspaarrekening heeft afgesloten voor uw eigen woning, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om deze onbelast uitgekeerd te krijgen.
Sectorupdate aardbeienteelt 05-03-2017 Op dinsdagavond 21 maart praten we aardbeientelers in kleine setting bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van lonen, fiscaliteit, subsidies en sectorcijfers.
Belastingdienst mag geen flitsfoto’s gebruiken bij controle privégebruik auto 03-03-2017 De Belastingdienst heeft verschillende mogelijkheden om te controleren of u privékilometers maakt met de auto van de zaak.
BTW op brandstofbonnetjes 27-02-2017 Mag u de BTW op brandstofbonnetjes eigenlijk terugvragen?
Machines in de MIA 25-02-2017 De lijst met mobiele machines die op basis van geluidseisen voldoen aan de voorwaarden van de milieulijst is onlangs weer bijgewerkt.
Betalingskorting voorlopige aanslag maximaal 4% 23-02-2017 Heeft u onlangs de voorlopige aanslag voor 2017 ontvangen? Dan kunt u kiezen om deze in termijnen of ineens te betalen.
Nog steeds subsidie mogelijk voor asbestverwijdering 14-02-2017 Ook dit jaar is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor het verwijderen van asbest.
Middeling ook voor schoolverlaters interessant 10-02-2017 Met inkomensmiddeling is het onder voorwaarden mogelijk om inkomstenbelasting terug te vragen.
Aftrekbaarheid studiekosten 09-02-2017 Bent u ondernemer en van plan om scholingsuitgaven te maken in 2017? Let dan op de volgende voorwaarden.
Wijzigingen bijtelling privé-gebruik nieuwe auto’s 26-01-2017 Vanaf 1 januari 2017 gelden nog maar twee bijtellingspercentages als u met uw zakelijke auto ook (minimaal 500) privékilometers rijdt.
Betaal uw investering nog (deels) in 2016 29-12-2016 Gaat u dit jaar nog een investeringsverplichting aan en wilt u de aftrek in dit jaar laten vallen? Dan zult u minimaal het bedrag dat u voor aftrek in aanmerking wilt laten komen moeten aanbetalen.
Nog geen akkoord over uitfaseren pensioen in eigen beheer 27-12-2016 DGA’s met een pensioenregeling in de eigen BV zouden per 1 januari 2017 geen pensioenaanspraken in eigen beheer meer op mogen bouwen en zouden een fiscaal gunstige afkoopregeling voorgelegd krijgen.
Schenken rondom de jaarwisseling 19-12-2016 Bent u van plan om binnenkort een bedrag te schenken? Bekijk dan of dit interessanter is om dit voor of na de jaarwisseling te doen.
Benut de MIA, EIA en VAMIL nog in 2016 17-12-2016 Op investeringen waarbij milieuwinst of energiebesparing te behalen zijn kunt u mogelijk fiscaal voordeel behalen.
Stel uw opleiding niet langer uit 16-12-2016 Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen alleen nog in 2016 en 2017 de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven.
Zuiveringsplicht glastuinbouw: investeer nog dit jaar 14-12-2016 Per 1 januari 2018 hebben eigenaren van kassen waarbij het drainwater of spoelwater wordt geloosd te maken met een zuiveringsverplichting voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
Belastingvrije kerstpakketten? 28-11-2016 Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling van kracht. Als u een kerstpakket verstrekt is dit in beginsel belast.
Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling 22-11-2016 Ieder jaar heeft u de mogelijkheid om binnen de werkkostenregeling uw werknemers een aantal belastingvrije vergoedingen te geven of verstrekkingen te doen. Dit is de zogenaamde vrije ruimte en deze bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom.
Optimaliseer uw investeringsaftrek 20-11-2016 Het jaar 2016 loopt weer ten einde. November is hierdoor een mooi moment om gezamenlijk te kijken hoe het afgelopen jaar is geweest en wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen.
Stel uw opleiding niet langer uit 09-11-2016 Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen alleen nog in 2016 en 2017 de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven.
Stort uw lijfrentepremie voor het einde van het jaar 31-10-2016 Verwacht u in 2016 een hoog inkomen en u wilt uw belastbaar inkomen verlagen, dan kunt u hiervoor een (jaarlijks) bankspaarinleg of lijfrentepremie betalen.
Kunnen landbouwgronden nog worden geherwaardeerd? 15-10-2016 Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over herwaardering van landbouwgronden.
Rente-aftrek bij onderhandse lening 09-10-2016 Sinds 2013 is het verplicht om op de nieuwe of verhoogde lening voor uw eigen woning af te lossen als u rente-aftrek in box 1 wilt.
Bezoek de Vakbeurs GrootGroenPlus 03-10-2016 Van 5 tot 7 oktober wordt op het CLTV-terrein in Zundert de jaarlijkse Boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus georganiseerd. Tijdens deze beurs presenteren kwekers en toeleveranciers zich aan de bezoekers.
Afschaffing landbouwregeling, wat betekent dat voor u? 21-09-2016 In de bijlagen bij de miljoenennota 2017 is vermeld dat per 1 januari 2018 de landbouwregeling wordt afgeschaft.
Heeft u uw rente al gemiddeld? 13-09-2016 Vanaf 1 juli bieden vrijwel alle banken de mogelijkheid om de rente voor leningen op de eigen woning te middelen.
Een nieuwe auto kopen in 2016, of beter pas in 2017? 28-08-2016 Met ingang van 2017 wijzigt de bijtelling, wegenbelasting en BPM. Zo wordt aanschafbelasting (BPM) lager en wordt ook de bijtelling eenvoudiger.
Schenken? Mogelijk loont het om een half jaar te wachten 19-07-2016 Met ingang van 1 januari 2017 mag u weer gebruik maken van de eenmalige hogere vrijstelling voor de schenkbelasting.
Belastingplan 2018: voordeel voor BV? 11-07-2016 Het is nog geen Prinsjesdag, maar de eerste voorstellen sijpelen nu al naar buiten. Een daarvan heeft betrekking op de schijven in de vennootschapsbelasting.
EIA op isolatie bestaande gebouwen 02-07-2016 Bent u van plan om uw vloer, dak of de wanden van uw schuur, loods of stal te isoleren, overweeg dan om isolatiemateriaal te gebruiken dat in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek.
Vraag tijdig uw buitenlandse btw terug 11-06-2016 Als uw onderneming in 2015 buitenlandse btw heeft betaald voor de aankoop van goederen en/of diensten, kan deze btw onder voorwaarden worden teruggevraagd bij de buitenlandse belastingdienst.
Is uw werkzaamheid uitgegroeid tot een onderneming? 03-06-2016 De Hoge Raad heeft in het voordeel van de echtgenote van een ondernemer een belangrijke uitspraak gedaan.
Onderneming gestaakt in 2015? 01-06-2016 Bent u in 2015 gestopt met uw onderneming en verwacht u een fiscale claim?
Let op bij aanvullende schenkingen 23-05-2016 Jaarlijks mag u € 5.304 belastingvrij aan uw kinderen schenken. Daarnaast mag u eenmaal gebruik maken van de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen (€ 25.449 in 2016).
Modelovereenkomst LTO voorgelegd 15-05-2016 LTO Nederland heeft begin mei de modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’ voorgelegd aan de Belastingdienst.
Extra cursusdag: van VAR naar modelovereenkomst 08-05-2016 Ondernemers melden zich massaal aan voor de gratis cursus waarin we u bijpraten over de gevolgen van het afschaffen van de VAR en de introductie van de modelovereenkomst.
Voorkom belastingrente over 2015 20-04-2016 Heeft u te weinig belasting betaald over 2015, dan brengt de Belastingdienst rente in rekening.
Met de tractor België in: vraag vrijstelling kilometerheffing aan 03-04-2016 Vanaf 1 april is in België de kilometerheffing ingevoerd voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.
Modelovereenkomsten ter vervanging van de VAR 01-04-2016 De belastingdienst stuurt komende week brieven aan ZZP-ers over de opvolger van de VAR: de modelovereenkomst.
Milieu-investeringsaftrek op machines 27-03-2016 Met ingang van dit jaar is er geen VAMIL (vrije afschrijving) meer mogelijk op (landbouw)machines.
Kinderalimentatie in 2015 en 2016 een aftrekpost in box 3 11-03-2016 Een toekomstige alimentatieverplichting aan de kinderen mag in 2015 en 2016 als schuld worden opgevoerd in box 3.
Automatisch uitstel van betaling voor aanslag 2014 (IB/ZWV) 07-03-2016 Ligt de datum van uw aanslag Inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet over 2014 tussen 30 april 2015 en 1 juli 2016?
De WOZ-beschikking valt in de bus. Wat kunt u doen? 03-03-2016 Eind februari versturen de meeste gemeenten de WOZ-beschikkingen. Hierop wordt de waarde van uw woning, tuin, erf, ondergrond en gebouwen vermeld.
In het jaar van overlijden toch onbenutte zelfstandigtrek? 26-02-2016 Zelfstandigenaftrek die in voorgaande jaren niet gerealiseerd werd, kan alleen worden benut als in een volgend jaar aan het urencriterium is voldaan.
Veel fouten in berekening kinderopvangtoeslag 2014 20-01-2016 Door een technische storing heeft de belastingdienst in veel gevallen de door kinderopvangorganisaties aangeleverde gegevens verkeerd ingelezen.
Wisselend gebruik bestelauto? 17-01-2016 De bijtelling vanwege privé gebruik van bedrijfsauto’s blijft de gemoederen bezig houden.
Aftrekbaarheid hypotheekrente in hoogste schijf verlaagd 11-01-2016 Het maximale aftrektarief van de betaalde hypotheekrente in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting wordt stapsgewijs verlaagd.
Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening 04-01-2016 Is 2015 een verliesjaar en heeft u in 2014 winst gemaakt? Of was 2013 een positief en 2014 juist een negatief jaar? Dan heeft u waarschijnlijk recht op belastingteruggaaf via verliesverrekening.
Belangrijkste wijzigingen milieulijst 2016 30-12-2015 Vandaag is de milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan de investeringen welke in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. De investering moet in Nederland gebeuren door een ondernemer en moet minimaal 2.500 euro kosten om in aanmerking te komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of vrije afschrijving (VAMIL).
Belangrijkste wijzigingen energielijst 2016 30-12-2015 Vandaag is de energielijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan de investeringen welke in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. De investering moet in Nederland gebeuren door een ondernemer en moet minimaal 2.500 euro kosten om in aanmerking te komen voor energie-investeringsaftrek (EIA).
Storting banksparen nog vóór 31 december 13.00 uur 26-12-2015 Bent u voornemens om een bedrag te storten op banksparen of op uw lijfrentepolis, waarbij u de betaalde premie in uw belastingaangifte 2015 in mindering wilt brengen?
Op de valreep nog geïnvesteerd? 26-12-2015 In de laatste weken van het jaar wordt traditioneel veel geïnvesteerd. Voor het benutten van fiscale voordelen of subsidies die gaan verdwijnen, of om de jaarwinst te drukken.
Gunstige berekening bedrijfsopvolgingsregeling gaat in op 1 januari 20-12-2015 Onlangs is er een nieuw besluit gepubliceerd met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting. Als gevolg van dit besluit worden de berekeningsmodellen aangepast. B
Lijfrente storten? Voor het einde van het jaar! 07-12-2015 Bent u van plan om een lijfrentepremie of banksparen te storten en wilt u dit bedrag opnemen in uw belastingaangifte over 2015? Zorg dan dat de premie voor het einde van dit jaar is betaald.
Oninbare vordering? Geen creditnota, maar schriftelijk verzoek 04-12-2015 Een debiteur die niet betaalt komt helaas steeds vaker voor. U loopt daarmee niet alleen uw geld mis, maar heeft ook de BTW ten onrechte betaald. Deze BTW kunt u, zodra de vordering definitief oninbaar wordt, op verzoek terugvragen bij de Belastingdienst.
Controleer uw voorlopige aanslag 30-11-2015 Vanaf half november verstuurt de Belastingdienst de voorlopige aanslagen 2016. Het is verstandig deze te controleren, aangezien het systeem van belastingrente is gewijzigd. Zo wordt er geen rente vergoed als u teveel belasting betaald heeft.
Investeren of doorschuiven? 20-11-2015 Is het verstandig om in 2015 nog te investeren of is het fiscaal aantrekkelijker om een geplande aanschaf door te schuiven naar het nieuwe jaar? Die keuze hangt af van een aantal factoren.
Drempelbedrag opgaaf buitenlandse leveringen gaat omlaag 06-11-2015 Wanneer u BTW verlegt naar uw buitenlandse afnemer, moet u een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) indienen. Deze opgaaf wordt standaard per kwartaal ingediend.
Belastingdienst gaat digitaal 01-11-2015 De bekende blauwe envelop gaat verdwijnen. De belastingdienst zal in de komende jaren de papieren aanslag of beschikking gefaseerd afschaffen. U ontvangt deze dan digitaal via mijnoverheid.nl.
Bent u op de hoogte van alle fiscale actualiteiten? 21-10-2015 Met het einde van het jaar in zicht, vraagt u zich ongetwijfeld af of u klaar bent voor 2016. Moet u dit jaar nog iets doen, of is het beter om te wachten tot de ingang van een nieuw fiscaal jaar?
Hoe laat u straks uw vermogen na? 06-10-2015 Het stoppen met ondernemen is vaak moeilijker dan de start. Misschien heeft u een opvolger, misschien ook niet.
Afschaffen ouderentoeslag 27-09-2015 Vanaf 1 januari 2016 vervalt de extra verhoging van het heffingvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Dat komt omdat het kabinet de belasting op het vermogen voor iedereen gelijk wil trekken.
Agrarisch loonwerk: 21% of 6%? 13-09-2015 Wanneer u of een werknemer bij een collega-landbouwer werkzaamheden verricht moet u BTW op de factuur vermelden. Moet u dan 21% of 6% op de factuur vermelden?
De nieuwe vermogensrendementsheffing 11-09-2015 Er zijn plannen om de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) per 1 januari 2017 te wijzigen. In de huidige regeling betaalt u effectief 1,2% over het vermogen, waarbij wordt uitgegaan van 4% fictief rendement waarover 30% belasting moet worden betaald. Het vrijgesteld vermogen bedraagt 21.330 euro.
Fiscaal voordeel op gevelbegroeiing 09-09-2015 U kunt fiscaal voordeel behalen door de muren van uw bedrijfsgebouw te laten begroeien. Vereist is in dat geval een frame met substraat en eventueel een gevelbeschermende laag.
Vanaf 2017 weer 100.000 euro belastingvrij schenken? 04-09-2015 Vanaf 2017 is er waarschijnlijk weer de mogelijkheid om belastingvrij tot 100.000 euro te schenken voor een eigen woning, ongeacht de relatie tussen schenker en ontvanger.
Bent u als DGA verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen? 27-08-2015 Met ingang van 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking. Deze regeling is van belang om te bepalen of een bestuurder van een vennootschap verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.
Geen kinderopvangtoeslag meer voor de peuterspeelzaal? 25-08-2015 Minister Asscher heeft onlangs zijn plannen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen aangekondigd. Hij wil dat vanaf 2018 de peuterspeelzalen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven voldoen èn dat ouders, die beide werken, voortaan kinderopvangtoeslag voor een plek kunnen aanvragen.
Negatief maatschapsvermogen mag niet worden kwijtgescholden 15-08-2015 Kwijtschelding en afwaardering van vorderingen wegens oninbaarheid leidt doorgaans tot aftrekbaar verlies in de onderneming. Dit geldt echter niet als u in een maatschap een negatief vermogen van een van de andere maten kwijtscheldt.
Buitenlandse BTW tot 30 september terug te vragen 13-08-2015 Heeft u in 2014 BTW betaald in een ander EU-land en bent u geen landbouwregelaar? Dan kunt u deze nog tot 30 september terugvragen via het speciale portaal van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u andere inloggegevens nodig dan voor het binnenlandse portaal.
Schoon schip maken vanaf 1 juli 2015 02-08-2015 Met ingang van 1 juli 2015 is de inkeerregeling aangescherpt. Heeft u in de voorgaande jaren uw inkomen of vermogen niet (volledig) aangegeven, dan kunt u de aangiften vrijwillig verbeteren middels de inkeerregeling.
Hebt u recht op studiefinanciering? 22-07-2015 Volgt u een opleiding aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs en hebt u recht op studiefinanciering? Dan kunt u uw kosten voor boeken, les of collegegeld vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Proefprocedure stelselwijziging landbouwgrond 17-07-2015 Op 10 juli jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de proefprocedure ‘wijziging waarderingsstelsel landbouwgrond’. Volgens de Hoge Raad is de jaarlijkse waardering van landbouwgrond op de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) geen goed koopmansgebruik, omdat dit strijdig is met de landbouwvrijstelling. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om landbouwgronden te herwaarderen door de boekwaarde jaarlijks aan te passen aan de actuele WEVAB. Gronden blijven voor de aanschafwaarde op de balans staan, zoals het huidige waarderingsstelsel voorschrijft.
Tijdelijke regeling voor terugstorten van te hoge lijfrente 06-07-2015 Wanneer u lijfrente afstort of op uw bankspaarrekening inlegt, mag u de betaalde bedragen onder voorwaarden als aftrekpost in uw belastingaangifte opvoeren. Hoeveel u af mag trekken, is afhankelijk van uw jaar- en/of reserveringsruimte.
BTW op renovatie/verbouwingen van woningen 'gewoon' naar 21% 30-06-2015 De berichten over het voorlopig niet doorgaan van de BTW-verhoging op bepaalde diensten staan los van de tijdelijke BTW-verlaging op arbeid bij renovatie/verbouwingen van woningen en hovenierswerkzaamheden.
Uitstel van betaling belastingschuld 27-06-2015 Is het deze maand lastig om de loonbelasting of BTW te betalen? Dan kunt u met de Belastingdienst onder voorwaarden een betalingsregeling afspreken. De eenvoudigste weg is kort telefonisch uitstel voor bedragen onder de 20.000 euro.
Kinderopvangtoeslag op de schop 24-06-2015 Met ingang van 2018 gaat het systeem van kinderopvangtoeslag op de schop. De kosten voor kinderopvang worden voortaan via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geïnd.
Stakingslijfrente afstorten met geleend geld? Let op! 03-06-2015 Wanneer u uw onderneming staakt kunt u ervoor kiezen om de opgebouwde oudedagsreserve af te storten in banksparen of lijfrente. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting bij uw staking.
Box 3 bezwaar: haalbaar of niet? 01-06-2015 Over uw vermogen in privé betaalt u heffing in box 3. Deze heffing bedraagt 30% over een fictief rendement van 4%. Het rendement op uw vermogen kan echter lager zijn dan de fictieve 4%. Denk alleen maar aan de rente op uw spaargeld.
Studiefinanciering? Betaal studiekosten voor 1 juli 22-05-2015 Met ingang van 1 juli a.s. kunnen studenten met studiefinanciering geen studiekosten meer aftrekken. Er is een overgangsregeling voor studiekosten die betrekking hebben op de studiejaren tot en met 2014/2015.
Nummerbordherkenning toegestaan bij controle privégebruik auto 08-05-2015 De gegevens van camera’s met automatische nummerbordherkenning mogen ingezet worden bij het controleren van de juistheid van de rittenregistratie.
Belastingdienst stuurt brieven over tenaamstelling bankrekening 06-05-2015 De belastingdienst heeft afgelopen week brieven gestuurd naar ondernemers van wie de tenaamstelling van de bankrekening afwijkt van de persoonlijke naam.
Betaal rente bij papieren schenking 19-04-2015 Het schenken onder schuldigerkenning, de zogenaamde ‘papieren schenking’ is een veel gebruikte manier om in de toekomst erfbelasting te verminderen.
Welke ziektekosten zijn nog aftrekbaar? 11-04-2015 Bepaalde door u gemaakte ziektekosten zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om specifieke ziektekosten, zoals de aanschaf van hulpmiddelen en kosten voor medicijnen.
Deelprojecten bieden oplossing voor einde verlaagd BTW-tarief ve 27-03-2015 Het verlaagde tarief voor hovenierswerkzaamheden, onderhoud en herstel van woningen ouder dan twee jaar eindigt op 1 juli 2015.
Verlies in 2014? Misschien is voorlopige verrekening mogelijk! 25-03-2015 In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bestaat de mogelijkheid om een verlies te verrekenen met inkomen of winst van andere jaren.
In 2015 de BV in? Houd de termijnen in de gaten. 23-03-2015 Mogelijk dat u voornemens bent om dit jaar uw onderneming in te brengen in een besloten vennootschap. Indien u dit met terugwerkende kracht wilt doen naar 1 januari 2015, houd dan rekening met de gestelde termijnen.
Controleer uw WOZ-beschikking 27-02-2015 De meeste gemeenten versturen komende week de WOZ-beschikkingen. Het is belangrijk dat u de beschikking controleert, zowel op inhoud (staan alle gebouwen en oppervlakten er juist op) als op waarde. Veel belastingsoorten hanteren namelijk de WOZ-waarde als uitgangspunt.
Schenking ontvangen in 2014? Vóór 1 maart aangifte doen! 22-02-2015 Heeft u een schenking ontvangen of gedaan in 2014 en is hierover schenkbelasting verschuldigd of wilt u zich beroepen op een vrijstelling? Zorg dan dat u uw aangifte schenkbelasting tijdig hebt ingediend.
Procedure stelselwijziging 19-02-2015 De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten verschenen over een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling. In het najaar van 2011 heeft de belastingdienst bekend gemaakt dat agrarische ondernemers zich kunnen aansluiten bij een proefprocedure die gevoerd wordt over een wijziging in het waarderingsstelsel van landbouwgrond.
Gewijzigde eigenwoningregeling 28-01-2015 De discussie wanneer een woning fiscaal gezien als ’in aanbouw’ mag worden beschouwd, lijkt voorbij. Het is niet meer noodzakelijk om gestart te zijn met de feitelijke bouwwerkzaamheden, zoals het leggen van een fundering.
Fiscale Oudedagsreserve: uitstel, geen afstel 17-01-2015 Heeft u een eenmanszaak of neemt u deel in een maatschap of een VOF dan kunt u gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Hiermee spaart u voor uw oude dag, doordat u nu minder belasting hoeft te betalen.
Ook in 2015 zijn de cursussen van de Van Oers Academy gratis! 12-01-2015 Van Oers investeert al vele jaren in kennis. Niet alleen worden onze medewerkers continue geschoold, ook onze klanten kunnen gebruik maken van onze opleidingen.
Schenking middels kwijtschelding: vastlegging in 2014! 20-12-2014 Bent u voornemens om nog dit jaar gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro en wilt u dit bedrag (al dan niet gedeeltelijk) kwijtschelden van een bestaande lening?
Sterk wisselend inkomen? Maak gebruik van middeling! 18-12-2014 In de agrarische sector komen sterk wisselende inkomens vaak voor. Wanneer uw box 1-inkomen sterk varieert, kan middeling een interessante optie zijn.
Schenking of onderhandse lening eigen woning? Tijdig melden! 05-12-2014 Een onderhandse lening voor uw woning, bijvoorbeeld een lening bij uw ouders of uw BV, moet u registreren bij de Belastingdienst. Deze registratie is noodzakelijk als u de rente over deze lening wilt aftrekken.
Nog een nieuwe auto in 2014? 21-11-2014 De exacte invulling van de bijtelling voor zakelijke auto’s in 2015 is nog niet bekend, maar dat er wijzigingen in het bijtellingspercentage worden doorgevoerd is zo goed als zeker.
Eindejaarstips 2014 11-11-2014 Het einde van 2014 nadert in snel tempo, voor u het weet is het 2015. Een goed moment om nog even stil te staan bij de Eindejaarstips 2014.
Factuur na twee jaar niet betaald? BTW terugbetalen. 09-11-2014 Wanneer u een inkoopfactuur ontvangt, vraagt u hier de BTW over terug. Deze teruggaaf ontvangt u ook als u de factuur nog niet betaald hebt.
Cursus: De kunst van het nalaten van vermogen 06-11-2014 Hoe draagt u op een fiscaal vriendelijke manier uw vermogen over? Wat zijn de mogelijkheden als uw vermogen in uw bedrijf zit? Hoe kunt u fiscaal optimaal schenken en wat gebeurt er met uw vermogen wanneer u komt te overlijden?
Maas in de wet bij de schenkingsvrijstelling? 01-11-2014 In de Agroflits van week 42 is melding gemaakt van een mogelijke maas in de wet met betrekking tot de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.
Koopovereenkomst onvoldoende voor schenkingsvrijstelling 18-10-2014 Er moet onderscheid gemaakt worden of een schenking voor de eigen woning besteed wordt voor verbetering/onderhoud of voor de aankoop/aflossing.
Speerpunt Belastingdienst 2014 15-10-2014 Elk jaar geeft de Belastingdienst op voorhand een aantal punten waar extra op gelet moet gaan worden in de afwikkeling van de belastingaangifte. Voor belastingjaar 2014 betreft dat de zakelijkheid van kosten.
Belastingplan 2015 in een notendop 19-09-2014 Op Prinsjesdag is het belastingplan 2015 gepresenteerd. Een aantal eerder gepubliceerde voorstellen zijn hierin opgenomen, onder meer de werkkostenregeling en de verlenging van de termijn van het lage BTW-percentage dat kan worden toegepast op verbouwingen aan woningen en tuinen tot 1 juli 2015.
Overgangsregeling VAR in 2015 27-08-2014 Heeft u in 2014 al een Verklaring Arbeids Relatie? Dan is deze op basis van de overgangsregeling ook in 2015 geldig, mits de werkzaamheden die op de verklaring vermeld staan naar aard en omvang ongewijzigd zijn.
Schenkingsvrijstelling tot uiterlijk 31 december 20-08-2014 De tijdelijke verruimde vrijstelling voor schenkingen die worden benut voor aflossing of verbouwing van de eigen woning wordt volgend jaar niet voortgezet.
BTW-nummers controleren 14-08-2014 Wanneer u de geldigheid van een BTW-nummer wilt controleren, kunt u dit via de internetsite van de Europese Commissie eenvoudig nagaan.
Overdrachtsbelasting bij doorverkoop onroerend goed 12-08-2014 Als een onroerende zaak binnen een termijn van 36 maanden weer wordt doorverkocht, is er onder voorwaarden recht op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.
Periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden 10-08-2014 Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden en is daarin een periodiek verrekenbeding opgenomen? Dan is het verstandig om na te gaan of u dit verrekenbeding jaarlijks hebt nageleefd.
Schenking voor verbouwing? Profiteer van het lage BTW-tarief 08-08-2014 Tot 31 december 2014 geldt de verhoogde schenkingsvrijstelling, waarbij onder bestedingsvoorwaarden tot 100.000 euro belastingvrij geschonken mag worden.
Regel nu eHerkenning voor uw onderneming 08-07-2014 Geen onderneming kan nog zonder eHerkenning. U kunt uw eHerkenningsmiddel zelf aanvragen, of Van Oers Agro vragen dit voor u te regelen. Welke optie u kiest, wacht niet te lang met het regelen van eHerkenning voor uw bedrijf!
Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel bij zonnepanelen en asbest 26-06-2014 De meeste provincies hebben de eisen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf - Zonnepanelen erop’ verlengd en verruimd. Dat houdt in dat meer eigenaren van schuren en stallen met asbesthoudende daken in aanmerking komen voor de regeling. Van Oers Agro heeft een rekenvoorbeeld opgesteld om de fiscale en subsidievoordelen eenvoudig in beeld te brengen.
Omzetting FOR in banksparen 20-06-2014 Indien u in het verleden reeds een FOR heeft opgebouwd, kan het voordelig zijn hier nu of in de nabije toekomst een bankspaar- of lijfrenteproduct mee aan te kopen.
Betaal stakingslijfrente voor 1 juli 10-06-2014 Wanneer u in 2013 uw onderneming (deels) gestaakt hebt en ervoor heeft gekozen een de stakingswinst geheel of gedeeltelijk om te zetten in een lijfrente, dan moet u de betaling voor 1 juli 2014 verrichten.
Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsregeling 04-05-2014 Wilt u over een niet al te lange tijd uw bedrijf overdragen, dan kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling voor u van belang zijn.
Andere auto? Mogelijk ook fiscaal voordeel 21-04-2014 Een van de voorwaarden voor extra investeringsaftrek en vrije afschrijving op energiezuinige auto’s is dat het een nieuwe auto moet zijn.
Uitstel van betaling belastingschuld mogelijk 20-04-2014 Wanneer u uw belastingaanslag niet kunt betalen zijn er drie vormen van betalingsuitstel mogelijk: regulier, bijzonder en kortlopend.
Belastingdienst verstuurt brieven SBA 07-04-2014 De Belastingdienst verstuurt momenteel brieven aan belastingplichtigen inzake het ServiceBericht Aanslag (SBA). De SBA vervangt de Elektronische Kopie Aanslag (EKA), het systeem waarmee wij digitaal uw aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting ontvangen.
G-rekening blijft vooralsnog bestaan 27-03-2014 Per 1 juli 2014 zou de huidige G-rekening worden omgezet in een depotstelsel. Een G-rekening is een afgeschermde bankrekening waarop bedragen worden gestort zodat aansprakelijkheid bij inlening kan worden voorkomen.
Let op bij aanvulling eenmalige schenking 01-03-2014 Tot 31 december 2014 bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden tot 100.000 euro belastingvrij te schenken. De ontvanger moet dit bedrag gebruiken voor de eigen woning (aankoop, aflossing, verbetering/onderhoud en afkoop erfpacht). Heeft u in het verleden al gebruik gemaakt van de eenmalige vrijstelling dan mag u de eerder gedane schenking aanvullen tot 100.000 euro.
6% BTW-tarief arbeidkosten woning nog tot 31 december 28-01-2014 Het verlaagde BTW-tarief op arbeidskosten bij herstel of renovatie van woningen blijft tot 31 december 2014 van kracht. De regeling is hiermee verlengd, oorspronkelijk zou de verlaging tot 31 maart van kracht zijn.
Belastingdienst herrinert niet meer aan aangifte omzetbelasting 27-01-2014 Met ingang van 1 januari 2014 zal de belastingdienst geen aangiftebrieven omzetbelasting meer versturen. Dat houdt in dat u niet meer elk tijdvak door middel van de paarse brief wordt herinnerd aan het doen van aangifte.
Cursusaanbod Van Oers Agro: Landbouwbeleid 22-01-2014 Van Oers deelt graag kennis met u. Onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold over de meest recente ontwikkelingen in de markt, zodat ze u van het juiste advies kunnen voorzien.
Strafbaarheid niet betalen omzetbelasting en loonbelasting 11-01-2014 Met ingang van 1 januari 2014 is het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting strafbaar geworden.
Verblijven uw werknemers korter dan vier maanden in Nederland? 07-01-2014 Voor werknemers die in Nederland komen werken maar zich hier niet vestigen dient u bij een van de 18 aangewezen gemeenten een BSN aan te vragen door middel van inschrijving de RNI ( Registratie Niet Ingezetenen).
Gebruikelijk loon DGA met 1.000 euro verhoogd 05-01-2014 Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw BV, dan heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat u verplicht bent voor het niveau en de duur van de arbeid die u voor uw BV levert een vastgesteld loon te vergoeden. In 2013 was dit loon vastgesteld op 43.000 euro, in 2014 is dit verhoogd tot 44.000 euro.
Een nieuwe auto in 2014? 02-01-2014 Eind 2013 kende de automarkt een grote piek. Met name elektrische auto’s waren erg in trek, wat mede veroorzaakt werd door interessante fiscale voordelen, zoals milieu-investeringsaftrek en vrije afschrijving.
Eindejaarstips 2013 02-12-2013 Profiteer van de fiscale mogelijkheden nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen voor 31 december. Van Oers heeft voor u de eindejaarstips!
Investeringsaftrek en (vrij) afschrijven in 2013? 28-11-2013 Ondernemers kunnen op basis van tussentijdse cijfers beoordelen wat het te verwachten resultaat voor 2013 gaat worden. Veel ondernemers hebben op dat moment de vraag hoe fiscale faciliteiten kunnen worden benut.
Goed nieuws voor bedrijfsopvolgers 23-11-2013 De afgelopen periode is er veel onrust geweest over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Door deze faciliteit, opgenomen in de Successiewet, is bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen een groot gedeelte (deels) vrijgesteld. Krijgt u een onderneming geheel of gedeeltelijk geschonken dan heeft u recht op een vrijstelling van 100% over de iets meer dan 1 miljoen euro. Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 83%. Door deze regeling is bedrijfsoverdracht in de agrarische sector mogelijk.
Lijfrente storten? Voor het einde van het jaar! 21-11-2013 Bent u van plan om een lijfrentepremie te storten en wilt u dit bedrag opnemen in uw belastingaangifte over 2013? Zorg dan dat de premies voor het einde van dit jaar betaald zijn. De premie is dan aftrekbaar, mits u voldoende jaar- of reserveringsruimte heeft. Deze ruimte is afhankelijk van uw inkomen in 2012 en de jaren daarvoor. Betaalt u meer lijfrentepremie dan u ruimte heeft dan is een deel van deze premie niet aftrekbaar.
Einde G-rekening nabij 18-11-2013 Wanneer u bij inlening van personeel of onderaanneming gevrijwaard wilt zijn van aansprakelijkheid over de betaling van loonbelasting en omzetbelasting dan kunt u een gedeelte van de factuur overmaken op een G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening, waardoor u de garantie hebt dat de belastingdienst door de wederpartij betaald wordt.
BTW en zonnepanelen: update 10-11-2013 Het ministerie van Financiën heeft een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de BTW-heffing op zonnepanelen bij particulieren (en landbouwregelaars). Aanleiding van deze vragen is of een particulier met zonnepanelen ondernemer is en of er dus recht bestaat op teruggaaf van BTW.
Belastingrente vennootschapsbelasting naar 8% 25-10-2013 Vanaf 1 april 2014 gaat de rente die de belastingdienst in rekening brengt omhoog. Dit jaar wordt gerekend met 3%, maar vanaf volgend jaar brengt de belastingdienst bij inkomstenbelasting minimaal 4% in rekening. Hiermee wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, waarbij 4% de ondergrens is.
Tractoren motorpompen en verreikers met milieu-investeringaftrek 24-10-2013 Wanneer u voor 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen dan mag u hierop in 2013 50% afschrijven. Het restant investeringsbedrag mag u regulier afschrijven.
In 2014 goedkoper dividend uitkeren 20-10-2013 Bezit u meer dan 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van uw BV? Dan heeft u ‘aanmerkelijk belang’ en vallen de inkomsten uit deze BV (waaronder dividend) in Box II.
BTW-tarief bij de levering van paarden 18-10-2013 Het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar mag nog worden toegepast tot 1 januari 2014. Dit heeft de staatssecretaris goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 geldt het tarief van 21% voor deze paarden.
Belangrijkste (fiscale) maatregelen Begrotingsakkoord 2014 12-10-2013 Op 11 oktober heeft het kabinet met D66, CU en SGP een akkoord bereikt over de begroting voor 2014. De maatregelen uit het akkoord moeten nog in de diverse lopende wetsvoorstellen, zoals het Belastingplan 2014, worden verwerkt.
Wederom discussie over verkrijging van ondernemingsvermogen 03-10-2013 De discussie over het onderscheid in de Successiewet tussen particulieren en ondernemers blijft levendig. In de huidige wet is geregeld dat verkrijgers van ondernemingsvermogen tot een bedrag van 1.028.132 euro een volledige vrijstelling krijgen, over het meerdere geldt een vrijstelling van 83%.
Rente-aftrek onderhandse lening? Tijdig doorgeven! 03-10-2013 Heeft u in 2013 uw eigen woning of verbouwing gefinancierd met een onderhandse lening bij uw familie, een buitenlandse bank of bij uw BV? Om voor rente-aftrek in aanmerking te komen moet u tijdig de leninggegevens aan de belastingdienst doorgeven, uiterlijk bij het indienen van uw aangifte, of wanneer u uitstel heeft uiterlijk 31 december 2014.
Tijdelijke verhoging belastingvrij schenken 02-10-2013 Wilt u aan een schenking doen aan uw kinderen dan heeft u over 2013 een jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting van 5.141 euro. Daarnaast is er sinds 2010 een eenmalige vrijstelling van 24.676 euro, welke wordt verhoogd tot 51.407 euro als de schenking door de ontvanger wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor aflossing van de eigenwoningschuld.
De belangrijkste onderdelen van Belastingplan 2014 18-09-2013 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2014 gepresenteerd. De voorstellen zullen ook voor u gevolgen hebben.
Uitspraak proefprocedure stelselwijziging landbouwgrond 12-09-2013 Enkele jaren geleden deden hardnekkige geruchten de ronde dat de landbouwvrijstelling zou worden afgeschaft. De belastingdienst bood ondernemers de mogelijkheid aan te sluiten bij een proefprocedure inzake de stelselwijziging voor waardering van landbouwgrond.
Buitenlandse BTW-teruggaaf uiterlijk 30 september indienen 11-09-2013 Heeft u in 2012 BTW betaald in een ander EU-land en heeft u in Nederland recht heeft op aftrek van voorbelasting?
Uw werknemers ingeschreven? Let op de gevolgen voor hun auto 10-09-2013 Iedereen die in een periode van zes maanden minimaal vier maanden in Nederland verblijft is verplicht zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie.
Landbouwregelaar BTW-plichtig voor buitenlands loonwerk 27-08-2013 Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd over de landbouwregeling en het buitenland. Levert of koopt u goederen aan/van het buitenland en overschrijdt u de drempel, dan bent u hier alsnog BTW over verschuldigd.
Plan uw ziektekosten nog dit jaar 18-08-2013 Verwacht u binnen enkele jaren aanzienlijke kosten te maken voor tandarts, medisch specialist (waaronder fysiotherapie), steunzolen of noodzakelijke aanpassingen aan uw huis? Regel dit dan nog in 2013.
Zwangerschapsuitkering alsnog onbelast 10-08-2013 Tijdens en na uw zwangerschap heeft u als zelfstandig ondernemer of meewerkend echtgenote recht op een ZEZ-uitkering (Zelfstandig en Zwanger).
Het belang van juiste facturen 28-07-2013 De Belastingdienst controleert op toepassing van de juiste factuureisen. Voldoen de facturen die u uitreikt niet aan de regels dan kunt u een boete krijgen. Daarnaast heeft u geen recht op aftrek van voorbelasting als de facturen van uw leveranciers niet aan de gestelde eisen voldoen.
Landbouwregeling en buitenland 25-07-2013 Een ondernemer die onder de landbouwregeling valt heeft in beginsel niet te maken met BTW. De geleverde producten of diensten zijn vrijgesteld en er is geen mogelijkheid om betaalde BTW terug te vragen. Toch kan het voorkomen dat een landbouwregelaar wel BTW-aangifte moet doen en omzetbelasting moet betalen.
Verlies in 2012? Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening 20-07-2013 Heeft uw bedrijf verlies geleden in 2012, maar in 2011 winst gemaakt (BV), of heeft u positieve inkomens in de jaren 2009-2011 gehad (eenmanszaak, maatschap of vof)? Dan kunt u zodra u de aangifte over 2012 heeft ingediend verzoeken om voorlopige verliesverrekening.
Herwaardering landbouwgrond: aanmelding proefprocedure 10-07-2013 Geruime tijd geleden zijn veel van onze klanten bij de belastingdienst aangemeld voor de proefprocedure stelselwijziging. Deze proefprocedure loopt vooruit op een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling. Het kan voor u raadzaam te zijn om u aan te sluiten bij deze proefprocedure, om alle opties open te houden. Dit kan als u in de toekomst uw grond verkoopt in de meeste gevallen veel belasting schelen.
Vakantiewerk 2013 06-07-2013 Studenten en scholieren mogen niet onbeperkt bijverdienen. Er zijn grensbedragen voor de studiefinanciering en kinderbijslag. Studenten mogen naast hun studiefinanciering maximaal 13.530 euro bruto bijverdienen per kalenderjaar. Onder bruto bijverdiensten wordt het fiscale verzamelinkomen verstaan.
BTW op zonnepanelen ook voor landbouwregelaars en particulieren? 01-07-2013 Ook ondernemers die gebruik maken van de landbouwregeling en particulieren kunnen BTW terugvragen op de aanschaf van zonnepanelen. Dit volgt uit een recente uitspraak van het Europese Hof.
Vanaf 1 juli 2013 weer vrije afschrijving mogelijk 28-06-2013 Investeert u in nieuwe bedrijfsmiddelen in de periode van 1 juli 2013 tot 31 december 2013? Dan mag u op deze investering willekeurig afschrijven tot maximaal de helft van de totale afschrijvingsmogelijkheid. Normaal gesproken wordt de afschrijving over een langere termijn berekend.
Onderhandse lening met directe opeisbaarheid? Zes procent rente! 21-06-2013 Wanneer u een (onderhandse) lening verstrekt aan een derde, bijvoorbeeld een kind of een familielid, dient u een zakelijke rente in rekening te brengen.
Importheffing maakt zonnepanelen duurder 16-06-2013 De Europese Commissie heeft een tijdelijke invoerheffing opgelegd op zonnepanelen uit China. Uit onderzoek is gebleken dat deze door de Chinese overheid zwaar gesubsidieerd worden, wat leidt tot oneerlijke concurrentie.
Let op de termijn voor het afstorten van uw lijfrentepremie 29-05-2013 Lijfrentepremies die u in 2012 wilt aftrekken, moeten in 2012 zijn betaald.
Let op openstaande BTW-suppleties 17-05-2013 Staan op uw balans nog BTW-schulden over voorgaande jaren? Dan dient u vóór 1 juni 2013 een suppletie-aangifte over die jaren te doen en daarmee de eerder ingestuurde BTW-aangifte te corrigeren.
Maatregel willekeurige afschrijvingen vooralsnog van de baan 30-04-2013 De stimuleringsmaatregel van de overheid, waarbij u op investeringen in 2013 versneld zou mogen afschrijven, is voorlopig niet aan de orde. In het sociaal akkoord is afgesproken dat tot nader order het gehele bezuinigingspakket wordt geschrapt.
Zijn uw huwelijkse voorwaarden goed geregeld? 23-04-2013 Wanneer u trouwt dan heeft u de keuze tussen huwen in algehele gemeenschap van goederen of op basis van huwelijkse voorwaarden. Het onderscheid tussen beide varianten is het al dan niet in gemeenschap inbrengen van uw goederen en vermogen.
Voorkom belastingrente door verzoek om voorlopige aanslag 19-04-2013 De belastingdienst heeft de regels omtrent renteberekening op aanslagen gewijzigd. Er wordt met ingang van belastingjaar 2012 pas vanaf 1 juli 2013 rente in rekening gebracht.
Mag u versneld afschrijven in 2013? 05-04-2013 De staatssecretaris heeft het voorstel ingediend om op nieuwe investeringen in 2013 vrij af te mogen schrijven. In Vakblad de boomkwekerij licht Van Oers Agro dit voorstel toe.
Wat is de waarde van uw gronden in box 3? 10-03-2013 Vanaf 1 maart kunt u uw vooringevulde aangifte downloaden via de site van de Belastingdienst. Mogelijk dat u in het bezit bent van landbouwgronden die u verpacht aan derden. In uw fiscale aangifte dienen deze landbouwgronden te worden opgenomen in box 3.
Geen recht op zorgtoeslag bij laag inkomen en hoog vermogen 09-03-2013 Wanneer uw inkomen niet hoger is dan 30.939 euro (alleenstaanden) of 42.438 euro (partners), u de Nederlandse nationaliteit heeft, 18 jaar of ouder bent en een Nederlandse zorgverzekering heeft, komt u in aanmerking voor zorgtoeslag.
Hoeveel mag ik mijn kind per jaar schenken? 07-03-2013 De jaarlijkse vrijstelling voor het schenken aan eigen kinderen bedraagt in 2013 maximaal 5.141 euro. Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag u ook eenmalig een bedrag van 24.676 euro belastingvrij schenken.
Regeling versnelde afschrijving 2013 opengesteld 04-03-2013 Investeert u in 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u deze versneld afschrijven. De staatssecretaris heeft de 'crisismaatregel', die eerder in 2009 t/m 2011 van kracht was, opgenomen in het pakket van maatregelen dat binnenkort door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.
Tijdelijke BTW-verlaging op arbeidsuren hoveniers 28-02-2013 In de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt een verlaagd tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan woningen. Hieronder valt het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) een woning.
Vergis u niet in de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 24-02-2013 Wanneer u opgenomen bent in een zorginstelling (een AWBZ-instelling waar u woont én zorg krijgt), moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen.
Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet onderwerp van discussie 04-02-2013 Als u op dit moment uw bedrijf overhevelt naar uw bedrijfsopvolger, kunt u gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling successiewet.
Aftrek lijfrentepremies 14-12-2012 Wie jonger is dan 65 jaar heeft de mogelijkheid om een bestaand pensioentekort aan te vullen door middel van een lijfrenteverzekering. De premie daarvan is tot een maximum bedrag aftrekbaar.
Maak optimaal gebruik van de investeringsaftrek 16-11-2012 Wilt u op korte termijn investeren in bedrijfsmiddelen? Hou dan de staffel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in de gaten. Het kan namelijk fiscaal gunstiger zijn om een investering nog net voor de jaarwisseling, of juist net daarna te doen.
Geen rentevergoeding bij te hoge voorlopige aanslag 11-11-2012 De Belastingdienst wijzigt per 1 januari 2013 de systematiek van de heffingsrente. De nieuwe rente wordt belastingrente genoemd en is minimaal gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 4%.
Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet onderwerp van discussie 10-11-2012 Als u op dit moment uw bedrijf overhevelt naar uw bedrijfsopvolger, kunt u gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling successiewet. Mits het bedrijf 5 jaar wordt voortgezet en u aan de voorwaarden voldoet, kunt u gebruik maken van deze regeling. U heeft dan recht op een vrijstelling van € 1.006.000,- en over het meerdere een vrijstelling van 83%
Presentaties informatieavond Kruisland 04-11-2012 Donderdagavond 1 november organiseerde Van Oers Agro een informatie-avond in Kruisland.
Rode diesel in de tank? Benut de overgangsregeling. 24-10-2012 Op 1 januari 2013 wordt de rode diesel definitief afgeschaft. Vanaf dat moment mag u geen rode diesel meer voorhanden hebben.
Presentaties Kennisbijeenkomst VHG 24-10-2012 Op 23 oktober 2012 heeft Van Oers Agro enkele presentaties verzorgd tijdens de kennisbijeenkomst VHG, afdeling Brabant. De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners organiseert deze periodieke bijeenkomsten en nodigde Van Oers uit om de aanwezigen bij te praten over actuele bedrijfseconomische onderwerpen.
Afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding van de baan 12-10-2012 De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkkilometers blijft toch gehandhaafd.
Geld lenen van uw eigen BV? 12-10-2012 Als u een BV heeft dan heeft u de mogelijkheid om geld te lenen van uw BV. Bijvoorbeeld voor de verbouwing van uw huis of de aankoop van een auto, maar ook wanneer u persoonlijke rekeningen betaalt met geld van uw BV kan er sprake zijn van een lening.
Nieuw formulier voor indiening suppletie-aangifte 12-10-2012 Wanneer u na afloop van het boekjaar constateert dat u te veel of te weinig omzetbelasting hebt afgedragen (of teruggevraagd) kunt u een suppletieverzoek indienen bij de belastingdienst. Hiermee herrekent u als het ware uw omzetbelasting over het voorbije boekjaar, die u vervolgens betaalt of ontvangt.
Komt de VAR-verklaring te vervallen? 28-09-2012 Indien u op dit moment als freelancer of als zelfstandige zonder personeel voor een opdrachtgever werkt, dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen over uw inkomsten. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft u en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid.
Afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. En nu? 28-09-2012 Onderdeel van het Belastingplan 2013 is het wetsvoorstel Herziening Fiscale Behandeling Woonwerkverkeer. Hierin wordt voorgesteld vanaf 1 januari 2013 de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkkilometers af te schaffen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede respectievelijk Eerste Kamer. Voor u als werkgever betekent dit dat wanneer er een onbelaste reiskostenvergoeding in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer is opgenomen, het belangrijk is om te controleren of u een netto of bruto reiskostenvergoeding bent overeengekomen. Dit kan verschil maken.
Belastingvoordeel bij doorverkoop woning of bedrijfspand 14-09-2012 Onlangs is een nieuw besluit genomen om de vastgelopen huizenmarkt te stimuleren. Vanaf 1 september 2012 hoeft er bij doorverkoop van een woning of een bedrijfspand binnen drie jaar na aankoop alleen overdrachtsbelasting te worden betaald over de eventuele winst die bij doorverkoop wordt gemaakt.
Belastingdienst wil het makkelijker maken! 14-09-2012 De Belastingdienst is van plan om enkele verbeteringen aan te brengen in het traject van aangifte en afwikkeling van die aangifte. In het ingediende voorstel is opgenomen dat de voorlopige aanslag na de aangifte verdwijnt en wordt vervangen door één aanslag die binnen drie maanden wordt opgelegd.
Praktische tips wijziging BTW-tarief 31-08-2012 Op 1 oktober wordt het tarief van de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Wanneer u landbouwtoeslag op uw facturen vermeldt moet u het tarief verhogen van (omgerekend) 5,37% naar 5,71%. Factureert u vooruit dan kunt u voor de periode na 1 oktober nu al 21% op uw facturen vermelden. Andersom geldt dat wanneer u in oktober nog over de periode voor 1 oktober facturen stuurt u hier 19% op moet vermelden.
MIA en vrije afschrijving op aardbeienstellingen 31-08-2012 Wanneer u investeert in een teeltsysteem voor vollegrondsgewassen in de open lucht dan komt deze onder voorwaarden in aanmerking voor de MIA\VAMIL-regeling. Het gaat om gewassen die normaliter in de vollegrond geteeld worden die u in teeltgoten gaat telen, waarbij nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.
Vraag buitenlandse BTW voor 30 september terug 31-08-2012 Als u in 2011 BTW hebt betaald in een ander EU-land en in Nederland recht heeft op aftrek van voorbelasting dan kunt u de in het buitenland betaalde BTW deze maand nog terugvragen. Valt u onder de landbouwregeling dan geldt deze regeling niet voor u. Uw verzoek om teruggaaf moet uiterlijk 30 september 2012 elektronisch worden ingediend via de portaalsite van de Belastingdienst.
Vragen en antwoorden over de BTW-verhoging 17-08-2012 Het zal u niet ontgaan zijn: per 1 oktober wijzigt het BTW-percentage van 19% naar 21%. Het lage tarief van 6% blijft gehandhaafd, het tarief van de landbouwregeling stijgt naar (omgerekend) 5,71%.
Discussie over de vrijstelling erfbelasting bedrijfsopvolging 17-08-2012 Een uitspraak van de rechtbank Breda over de erfbelasting heeft voor wat onrust gezorgd. Ondernemers kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, welke inhoudt dat er vrijstelling van erfbelasting geclaimd kan worden tot een bedrag van een miljoen euro, mits het bedrijf wordt voortgezet.
Groen beleggen blijft mogelijk 20-07-2012 U belegt op dit moment 'groen' of bent van plan dit te gaan doen? Dan is het volgende voor u interessant.
Oprichten van een BV wordt aantrekkelijker 06-07-2012 Onlangs is bekend gemaakt dat de regels omtrent oprichting van een besloten vennootschap op 1 oktober 2012 gaan veranderen. Reeds eerder was de datum van 1 juli 2012 genoemd. Wat gaat er nu veranderen?
Verreken uw teruggaaf Omzetbelasting met uw aangifte Loonheffing 08-06-2012 Het kan voorkomen dat u een aangifte loonheffing moet betalen, terwijl u nog een teruggaaf BTW van de belastingdienst tegoed heeft. Zeker in tijden waarin uw liquiditeit onder druk staat kan dit vervelend zijn in uw bedrijfsvoering.
Filter Agro nieuws op:

AgroFlits

Elke twee weken brengen we de AgroFlits uit, een kort overzicht van actuele zaken en subsidies die voor u van belang kunnen zijn. De nieuwsberichten zijn hieronder te lezen. Wilt u de AgroFlits in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in via het contactformulier. Wilt u 'oude' AgroFlitsen teruglezen? Bekijk ze hieronder of in het nieuwsarchief.

AgroFlits van deze week