Nieuws

Met Van Oers Agro bent u altijd op de hoogte!

Onze kennis is uw voordeel. Wij delen deze kennis graag met u. Door onze pro-actieve houding bent u altijd geinformeerd over nieuwe wetten, regelingen en mogelijkheden. Zodat u altijd voorbereid bent en vooraan staat wanneer zich een buitenkansje voordoet.

Toepassing cafetariaregeling agrarische sector in 2018 08-01-2018 LTO Nederland heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de toepassing van de cafetariaregeling binnen de agrarische sector. Deze regeling geldt voor seizoenarbeiders met een woonplaats buiten Nederland die in Nederland verblijven en werkzaam zijn onder de agrarische cao’s. Onder seizoenarbeider wordt in dit geval verstaan een werknemer die voor maximaal 9 maanden per jaar in Nederland arbeid komt verrichten. Een piekarbeider valt binnen dit begrip ook onder de seizoenarbeider. (LET OP: het begrip seizoenarbeider binnen de cao Open Teelten is anders dan binnen de cafetariaregeling ).
Volmacht voor het inhouden van de premie zorgverzekering op WML 05-01-2018 Een groot deel van de werkgevers in de agrarische sector heeft een zorgverzekering geregeld voor de buitenlandse seizoenarbeiders. Veelal is deze verzekering afgesloten via LTO Arbeidskracht.
Wijzigingen in de EIA en MIA/VAMIL 2018 28-12-2017 De energielijst en milieulijst 2018 zijn gepubliceerd. Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen waar fiscaal voordeel mee te behalen valt, zoals extra investeringsaftrek en/of vrije afschrijving.
Vergeet niet de rente te betalen 28-12-2017 Heeft u in het verleden een schenking gedaan op papier, een lening die is ontstaan na een vruchtgebruiksituatie of een KJ-schuld aan uw kinderen?
Landbouwregeling definitief afgeschaft per 1 januari 2018 27-12-2017 De landbouwregeling gaat definitief vervallen per 1 januari 2018. Dat houdt in dat landbouwregelaars een btw-administratie moeten gaan voeren, btw op hun facturen moeten zetten en elk kwartaal aangifte moeten doen.
Fijne feestdagen en een succesvol 2018 25-12-2017 De medewerkers van Van Oers Agro kijken terug op een mooi jaar, waarin bijna alle sectoren de weg naar boven hebben weten te vinden.
Stand van zaken fosfaat-, pluimvee- en varkensrechten 22-12-2017 Heeft u het voornemen om fosfaat-, pluimvee- of varkensrechten aan te kopen in 2018? Dan is er goed nieuws voor u. V
Fosfaatrechten en het nieuw(e) jaar 18-12-2017 Zodra het stelsel van fosfaatrechten is ingevoerd, wordt het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen.
Plan uw investeringen en de betaaldatum 15-12-2017 In veel gevallen kan het lonen om nu nog te investeren en een gedeelte van de investering nog dit kalenderjaar aan te betalen.
Wetswijziging pakt ongunstig uit voor cafetariaregeling seizoenarbeid 13-12-2017 Per 1 januari 2018 wijzigt de meerwerkbepaling in de Wet Minimumloon. Dit heeft tot gevolg dat overwerkuren binnen de door LTO afgesloten cafetariaregeling niet meer uitgeruild mogen worden.
Wel of geen bijtelling privégebruik auto? 11-12-2017 Bent u 100%-aandeelhouder van een BV? Staat er een (bestel)auto op de balans van deze vennootschap of van de (klein)dochtervennootschap? Rijdt u hier geen privékilometers mee?
Onjuiste factuur? Gewoon betalen 08-12-2017 Als een onjuiste factuur wordt uitgereikt, wanneer bijvoorbeeld de tenaamstelling of toepassing van de btw niet correct is, mag de belastingdienst het teruggaafverzoek omzetbelasting weigeren.
Geef tijdig de bedragen voor de KJ-regeling door 06-12-2017 Heeft u afgelopen jaar gebruik gemaakt van de KJ-regeling waarmee u uw thuiswonende kinderen kunt belonen voor verrichte werkzaamheden in uw bedrijf?
Belastingbesparing door extra aflossing eigenwoningschuld 03-12-2017 Wanneer u een eigenwoningschuld heeft, kunt u het bedrag aan hypotheekrente dat u in 2017 heeft betaald, aftrekken van uw inkomen.
Asbestsubsidie 2017 op, aanvragen blijft mogelijk 01-12-2017 Het budget voor de landelijke Subsidie Verwijdering Asbestdaken voor het jaar 2017 is op. Via deze regeling ontvangen eigenaren die hun asbesthoudende dak vervangen 4,50 euro per m² aan subsidie.
Eerste« Vorige12345...4647Laatste
Filter Agro nieuws op:

AgroFlits

Elke twee weken brengen we de AgroFlits uit, een kort overzicht van actuele zaken en subsidies die voor u van belang kunnen zijn. De nieuwsberichten zijn hieronder te lezen. Wilt u de AgroFlits in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in via het contactformulier. Wilt u 'oude' AgroFlitsen teruglezen? Bekijk ze hieronder of in het nieuwsarchief.

AgroFlits van deze week