"Goede en professionele adviezen"
"Goede en professionele adviezen"

Investeren, financieren en reorganiseren

Ondernemen is plannen maken, ideeën uitwerken en als deze haalbaar zijn tot uitvoering brengen. De aankoop van landbouwgrond, bouw van een nieuwe stal of kas, een uitbreiding van de plantopstand of de investering in een nieuwe tractor of machine, u komt dagelijks met investeren in aanraking. En niet altijd zult u de investering kunnen uitvoeren zonder financiering. De specialisten van Van Oers Agro helpen u graag bij investeringsbeslissingen.

Benut de kansen

Bij investeren draait het natuurlijk om de behoefte aan een nieuw bedrijfsmiddel. Maar zijdelings kunnen ook andere gronden reden geven om tot een investering over te gaan. Zo komt u onder voorwaarden in aanmerking voor investeringsaftrek, extra investeringsaftrek of vrije afschrijvingen, waarmee u fiscaal voordeel kunt behalen. Daarnaast komen veel investeringen in aanmerking voor subsidieverlening. Doorgaans gaat het hier om een tijdelijke openstelling van een subsidieregeling, het is daarom van belang dat u hierover tijdig geïnformeerd wordt. Van Oers Agro verspreidt tweewekelijks een digitale AgroFlits waarin onder meer de subsidieregelingen aan bod komen.

Reken uw investering door

De tijd dat het doorrekenen van het rendement van een investering koffiedik kijken was is voorbij. Met de online dienstverlening die Van Oers Agro levert kunnen we eenvoudig uw investeringsplannen doorrekenen. U krijgt hiermee direct inzicht in de meerjarenexploitatie bij verschillende scenario’s en ook uw liquiditeitsprognose kan eenvoudig aan de hand van de investeringsplannen worden aangepast.

Uw financieringsaanvraag

Voor grotere investeringen zult u wellicht naar de bank gaan om een externe financiering aan te trekken. Dat valt in deze tijd niet altijd mee, banken zijn hun vermogenspositie aan het versterken en zijn terughoudend in kredietverstrekking. Van Oers Agro onderhoudt een goed contact met de banken die zich richten op de agrarische markt en bespreekt regelmatig de veranderende wensen vanuit de kredietverstrekkers. Laat ons daarom meedenken bij uw financieringsaanvraag, zodat uw aanvraag aan alle vereisten voldoet.

Stuur uw onderneming op tijd bij

Ondernemen is ook anticiperen op veranderende marktomstandigheden. Soms zult u een stapje terug moeten doen om er vervolgens drie vooruit te zetten. Het is daarom van belang dat u die signalen tijdig oppakt, zodat u uw bedrijfsvoering kunt afstemmen op nieuwe omstandigheden. Actueel inzicht in de cijfers en iemand die over uw schouder meekijkt is het middel om tijdig ontwikkelingen te signaleren. Het wijzigen van de bedrijfsopzet, laten afvloeien van personeel of een algehele herstructurering zijn voorbeelden van knoppen waaraan u als ondernemer kunt draaien. Met de Van Oers online portal heeft u 24 uur per dag de beschikking over dat inzicht en kunt u uw bedrijf eenvoudig vergelijken.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Arno Zagers
+31(0)6 103 54 661 +31(0)76 59 78 800
Theo van Gils
Relatiebeheerder +31(0)6 832 66 348 +31(0)76 59 78 800
Referenties