Agrarisch advies

Van Oers Agro levert toegevoegde waarde voor elk bedrijf. Dat doen we niet alleen door onze financiële dienstverlening en fiscale advisering, maar ook door onze agrarische advisering. Onze adviseurs kunnen u helpen met vrijwel alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Of het nu gaat om agrarische subsidies, mestwetgeving, pachtovereenkomsten, bieden ondersteuning bij de ruilverkaveling of de toepassing van actuele landbouwwetgeving, Van Oers Agro ondersteunt u, helpt u en kijkt met u vooruit.

Bent u klaar voor de toekomst?

De wereld om u heen verandert in een razendsnel tempo. Wet- en regelgeving volgt elkaar in ras tempo op, niet zelden met ingrijpende gevolgen voor uw onderneming. Mestnormen, arbeidsproblematiek, herziening van het toeslagstelsel of afschaffing van quota, toekomstige externe factoren kunnen van grote invloed zijn op uw bedrijfsvoering. U zult hier tijdig op in moeten springen, door uw bedrijf up-to-date te houden. Wij helpen u graag bij het opstellen van plannen en begrotingen en ondersteunen u graag bij de vraagstukken waar u mee zit.

Van Oers Agro verzorgt uw registraties

De papierwinkel blijft bij agrarische bedrijven groot. Registraties voor de mestwetgeving, middelengebruik, CBS-onderzoeken, het Besluit Glastuinbouw, als ondernemer krijgt u te maken met allerhande verplichtingen. Van Oers Agro kan u hierin bijstaan of de aangiften voor u verzorgen. Als geaccepteerd deskundige voor de GLAMI mogen wij uw registratie indienen in het kader van het Besluit Glastuinbouw.

Uw kengetallen in beeld

Sturen op de juiste kengetallen is een noodzaak om de kosten onder controle te houden. In onze online portal koppelen we uw financiële administratie aan uw bedrijfsgegevens, zodat u actuele kengetallen op maat kunt bekijken. Zo maken we de opbrengst per hectare, de kostprijs per FTE of de loonkosten per kg inzichtelijk. U kunt uw bedrijf vergelijken met voorgaande jaren of periodes, of met andere ondernemers uit uw branche. En wilt u zelf nog kengetallen toevoegen dan maken we deze gewoon voor u op maat

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen:
Arno Zagers
+31(0)6 103 54 661 +31(0)76 59 78 800
Referenties