"Vertrouwens-persoon en gesprekspartner"
"Vertrouwens-persoon en gesprekspartner"

Referentie: Maatschap Wouters

Aan de Baarlesebaan in Alphen is het melkveebedrijf van de familie Wouters gevestigd. In 2008 trad zoon Geert toe in de maatschap van Gerard en Annet Wouters. De jaren daarvoor groeide het melkquotum van het bedrijf van 450.000 kg naar 750.000 kg. Geert zal op termijn het bedrijf zelfstandig voortzetten. Het bedrijfsareaal omvat zo’n 50 hectare en is voornamelijk in gebruik voor grasland, voedergewas mais en suikerbieten.

Om klaar te zijn voor de toekomst is in 2011 een nieuwe duurzame melkveestal gerealiseerd met een oppervlakte van 1.330 m² en 120 dierplaatsen. De stal beschikt over twee melkrobots en een mestrobot. Het quotum in eigendom is inmiddels gegroeid naar 950.000 kg, de intentie is door te groeien naar 1.300.000 kg.

De familie Wouters is al jaren klant van Van Oers Agro. “Met Van Oers hebben wij al jaren een duurzame relatie. Onze relatiebeheerder is echt een vertrouwenspersoon en daarnaast een gesprekspartner met zicht en kennis op de agrarische wereld.”
 

Referenties
Theo van Gils
Relatiebeheerder +31(0)6 832 66 348 +31(0)76 59 78 800